Welkom op de website van Vipassana.nu.

Wij vormen een collectief van retraitebegeleiders die vipassana-meditatie faciliteren in Nederland. Dit doen we niet specifiek in de lijn van één leraar of stroming binnen de vipassana.

De bindende factor in de groep van retraitebegeleiders is de beoefening en begeleiding van deze vorm van meditatie. Dit in de context van de drievoudige training van ethiek, meditatie en wijsheid waarin deze plaats kan vinden en zoals deze in het Theravada-boeddhisme wordt onderwezen.

We realiseren ons dat we deel uitmaken van een historische ontwikkeling waarbij de Dhamma uit het Oosten nieuwe grond vindt in het Westen. We bezien deze ontwikkeling met een grondhouding van openheid en niet-sektarisme.

Klik hier om meer te lezen over onze visie, ons aanbod en uitgangspunten.

Sinds 25 juni 2020 bestaat het collectief Vipassana.nu uit elf aangesloten retraitebegeleiders:

Ank Schravendeel, Chris Grijns, Dingeman Boot, Frits Koster, Johan Tinge, Joost van den Heuvel Rijnders, Marij Geurts, Ria Kea, Bart van Melik, Mirjam Schild en Riët Aarsse.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Welkom op de Blog van Vipassana.nu.

Op retraite

Overal in de wereld gaan mensen op retraite om zich te bezinnen, uit te rusten, iets moeilijks te verwerken en/of om wijsheid en compassie te ontwikkelen. In Op retraite nemen Frits Koster en Jetty Heynekamp je mee op een retraite waarin het beoefenen van mildheid en mindfulness centraal staan, als weg naar inzicht en innerlijke vrijheid. Ze beschrijven een retraite van een week, van aankomst tot en met vertrek. Naast geleide zit- en loopmeditatieoefeningen en dagelijkse inleidingen is er aandacht voor thema’s en

De kunst van mindful communiceren

Communicatie en verbinding zijn van levensbelang, en dankzij ons complexe brein zijn we hier doorgaans goed in. Toch verloopt communicatie lang niet altijd adequaat. Ons brein is eigenlijk (nog) niet geschikt voor de constante stroom aan informatie waaraan het wordt blootgesteld. Instinctief reageren is soms de beste optie, zoals wegspringen als er een auto aankomt. Mindfulness helpt ons dan niet. Maar in andere situaties, zoals een vergadering, kunnen dezelfde instinctieve stressreacties het rationele brein overheersen en ervoor zorgen dat we angstig of boos reageren. Dan komt mindfulness goed van pas.

Houvast voor elkaar

‘Kanker heb je samen’, het is een bekende uitspraak. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht naar de patiënt. Maar ook voor jou als partner is het een moeilijke periode, waarin veel verandert. Naast de vele extra praktische taken die bij jou terechtkomen, is ook de emotionele belasting niet te onderschatten. Je ziet je toekomstperspectief in duigen vallen, bent bang om je partner te verliezen en weet

Inzichtmeditatie

Deze audiobestanden bieden luisteraars de mogelijkheid thuis kennis te maken met de beoefening van inzichtmeditatie, één van de meest beproefde meditatietechnieken uit het theravada-boeddhisme. De audio download Inzichtmeditatie – inleiding,…

Compassie in je leven

Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, minder angst om fouten te maken – wie wil dat niet? In de praktijk blijkt het leven lang niet altijd gemakkelijk te zijn. Compassie, of mededogen, stelt je in staat meer levensgeluk te ervaren.

Vier levensvrienden

Maak met het audioboek Vier levensvrienden kennis met vier waardevolle relationele kwaliteiten in het omgaan met onszelf en met de wereld om ons heen: vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze…

Compassievol leven

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen volledig tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. Dit boek is geschreven voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met psychisch of lichamelijk lijden en de helende werking van mindfulness wil verdiepen met compassiebeoefening.

Het web van wijsheid

Lang voordat men zich in het Westen begon te verdiepen in het functioneren van de menselijke geest, was men in het boeddhisme al op hoog niveau bezig met het ontwikkelen…

Mildheid

Deze audiobestanden plus begeleidend boekje (pdf) laten de lezer kennismaken met de heilzame kracht van vriendelijkheid en compassie. Op de schaal van een ‘gevoelsthermometer’ richt compassie (karuna in het Pali)…

Bevrijdend inzicht

Met dit boek kan de lezer kennismaken met de psychologie van het Theravada boeddhisme, als bakermat voor alle later ontstane stromingen in het boeddhisme.

Nieuwsbrief Artikelen
No results found.

Nieuwsbrieven

[mailpoet_archive segments=”4″]

Video-, audio- en podcast-bestanden

Op deze pagina kun je lezingen, begeleide meditatieoefeningen en podcast-opnames van bij Vipassana.nu aangesloten retraitebegeleiders zien, beluisteren en/of downloaden.

Meer kijken of beluisteren?

Kijk onder op de individuele pagina’s van de retraitebegeleiders voor nieuwsbrief, blog of media items.

Nieuwsbrief Artikelen
No results found.

Nieuwsbrieven

[mailpoet_archive segments=”4″]

Boeken MBCL

Compassie in je leven

Auteurs: Frits Koster en Erik van den Brink
Uitgeverij: Boom, herziene druk 2019.

Het hulpboek Compassie in je leven is een gids voor iedereen die worstelt met een negatieve houding naar zichzelf of met problemen in hun relaties met anderen. Met de bij het hulpboek horende oefeningen, welke je als audiobestanden kunt downloaden bij aankoop van het boek, leer je meer balans te creëren tussen je eigen zorgen en behoeften en die van de ander, in je werk en je persoonlijke leven. Klik hier voor een recensie van het boek.

Compassievol leven

Auteurs: Erik van den Brink en Frits Koster
Uitgeverij: Boom, herziene druk 2016.

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen volledig tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. Dit boek is geschreven voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met psychisch of lichamelijk lijden en de helende werking van mindfulness wil verdiepen met compassiebeoefening.

Gerelateerde boeken mindfulness en compassie

Handboek positieve psychologie

Redactie: Ernst Bohlmeijer, Nele Jacobs, Jan Auke Walburg en Gerben Westerhof.
Uitgeverij: Boom, 2021.

Het Handboek positieve psychologie – theorie, onderzoek en interventies – biedt een leidraad voor iedereen die de positieve psychologie wil toepassen in zijn werk. De positieve psychologie wint nog altijd terrein in Nederland, niet alleen in de (geestelijke) gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs en in tal van andere sectoren. Dit boek toont de volledige reikwijdte van de positieve psychologie en omvat 550 pagina’s met 24 gerangschikte hoofdstukken – met o.a. een geactualiseerd hoofdstuk over compassie door Erik van den Brink en Frits Koster. Het boek is niet goedkoop maar zeer de moeite waard als deze nieuwe transdiagnostische psychologiestroming je aanspreekt.

De kunst van mindful communiceren

Redactie: Frits Koster en Jetty Heynekamp
Uitgeverij: Boom, 2020.

In ‘De kunst van mindful communiceren’ presenteren Frits Koster en Jetty Heynekamp, tezamen met een keur aan experts, zes communicatiemethoden waarin mindfulness impliciet of expliciet een rol speelt. Onder andere Geweldloze Communicatie, Deep Listening en Interpersoonlijke Mindfulness komen aan de orde. Deze communicatiemethoden kunnen goed geïmplementeerd worden in organisaties zoals de (geestelijke) gezondheidszorg of het onderwijs en zijn geschikt voor iedereen die met mensen werkt, of die geïnteresseerd is in mindful communiceren.

Houvast voor elkaar

Auteurs: Nadine Köhle, Stans Drossaert, Ernst Bohlmeijer, Frits Koster en Jetty Heynekamp.
Uitgeverij: Lannoo, 2020.

‘Kanker heb je samen’ is een bekende uitspraak. Veel partners van mensen met kanker kampen met psychologische problemen. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht naar de patiënt, maar ook voor partners is het een ontzettend zware periode. Speciaal voor hen ontwikkelden Nadine Köhle, Stans Drossaert en Ernst Bohlmeijer (Centre of eHealth and Well-being Research, Universiteit Twente), i.s.m. Frits Koster en Jetty Heynekamp een evidence-based mindfulness en (zelf)compassie trainingsprogramma op maat.

Aan de hand van concrete (luister)oefeningen en tips krijgen partners van mensen met kanker – of worstelend met andere (chronische) ziekteklachten – handvatten aangereikt om hun veerkracht te vergroten, anders om te gaan met stress en piekergedachten en open te blijven communiceren met hun partner.

Audioboek Vier levensvrienden

Auteurs: Frits Koster, Erik van den Brink en Jetty Heynekamp
Uitgeverij: Milinda, 2013.

Maak kennis met vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze vier ego-overstijgende levensvrienden bestrijken alle vier een ander terrein. Als je spreekt van een welzijnsthermometer dan richt compassie zich op het gebied onder nul graden. Vriendelijkheid richt zich op het gebied boven nul, terwijl medevreugde zich specifiek richt op de extra aangename en warme temperatuur. Gelijkmoedigheid dient als een beschermend omhulsel en als bescherming bij extreme temperaturen.

Op de cd’s staan geleide meditatieoefeningen om de vier verheven gemoedstoestanden tot ontwikkeling te brengen. Het boekje dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft de valkuilen die op kunnen treden bij de beoefening.Vier levensvrienden biedt een uitnodiging om met vriendelijke, compassievolle, vreugdevolle of onpartijdige ogen te kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

Compassietraining in de GGZ

Auteurs: Erik van den Brink en Frits Koster.

Dit artikel is een bewerking van het hoofdstuk ‘Compassie’ van dezelfde auteurs, met vriendelijke toestemming overgenomen en aangepast uit Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek & toepassingen (Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2013 – onder redactie van Ernst Bohlmeijer, Linda Bolier, Gerben Westerhof en Jan Walburg.)

Compassietraining in de GGZ