Op het kussen

Motivatie en aspiratie

Vraag: Als jij het antwoord zou krijgen op de belangrijkste vraag in jouw leven, en het antwoord was in grote lijnen het tegendeel van wat je verwachtte of hoopte, zou je het antwoord accepteren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Er wordt wel eens gezegd dat meditatie ons leven vrijer, maar niet altijd direct gemakkelijker maakt. Zo besefte een vrouwelijke deelnemer vorig jaar tijdens een retraite plotseling dat ze beter kon gaan scheiden van haar partner. In hedendaags onderzoek omtrent de effecten van mindfulnesstraining wordt dit wel benoemd als waardenverheldering; we worden ons meer bewust van doodlopende levenswegen en van wat ons gelukkig maakt en energie geeft.

Jochum Stienstra: ‘Wat is de zin van verdieping van meditatie?’

Het meditatieproces blijkt voor de meeste beoefenaars lang niet altijd prettig of gemakkelijk te zijn; het vraagt dan ook moed, geduld, bereidheid en motivatie om te beginnen en ermee verder te gaan. Vanuit de eigen beoefening en vanuit hedendaags onderzoek bij training in opmerkzaamheid (Shapiro, 2006) kunnen verschillende vormen van motivatie en aspiratie onderscheiden worden.

Coping – leren omgaan met pijn en lijden
Voor de meeste beoefenaars is dit de eerste aanzet tot het gaan volgen van een pad van bewustwording. Voorbeelden zijn het gevangenzitten in een nare en beperkende ziekte, onverwerkt verdriet, moeheid…

Lees dit artikel verder in de pdf

Boeken En Columns

Frits Koster heeft vele jaren columns verzorgd in “Boeddha Magazine” en in de SIMsara. Daarnaast heeft hij een aantal (audio)boeken gepubliceerd met betrekking tot de beoefening van mildheid en compassie, vipassana- of inzichtmeditatie en boeddhistische psychologie.

Op retraite
Overal in de wereld gaan mensen op retraite om zich te bezinnen, uit te rusten, iets moeilijks te verwerken en/of om wijsheid en compassie te ontwikkelen. In Op retraite nemen Frits Koster en Jetty Heynekamp je mee op een retraite waarin het…
De kunst van mindful communiceren
Communicatie en verbinding zijn van levensbelang, en dankzij ons complexe brein zijn we hier doorgaans goed in. Toch verloopt communicatie lang niet altijd adequaat. Ons brein is eigenlijk (nog) niet geschikt voor de constante stroom aan informatie waaraan het wordt blootgesteld. Instinctief reageren…
Houvast voor elkaar
‘Kanker heb je samen’, het is een bekende uitspraak. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht naar de patiënt. Maar ook voor jou als partner is het een moeilijke periode, waarin veel verandert. Naast de vele extra praktische taken die bij jou…
Inzichtmeditatie
Deze audiobestanden bieden luisteraars de mogelijkheid thuis kennis te maken met de beoefening van inzichtmeditatie, één van de meest beproefde meditatietechnieken uit het theravada-boeddhisme. De audio download Inzichtmeditatie – inleiding,…
Compassie in je leven
Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, minder angst om fouten te maken – wie wil dat niet? In de praktijk blijkt het leven lang niet altijd gemakkelijk te zijn. Compassie, of mededogen, stelt je in staat meer levensgeluk te ervaren.
Vier levensvrienden
Maak met het audioboek Vier levensvrienden kennis met vier waardevolle relationele kwaliteiten in het omgaan met onszelf en met de wereld om ons heen: vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze…
You must be logged in to post a comment.