Op het kussen

Gelijkmoedigheid 1

Anicca vata sankhara, upadavaya dhammino.
Uppajjitva nirujjhan’ti, tesam vupasamo sukho.

‘Alle geconditioneerde (wereldse) dingen zijn vergankelijk, ze komen op en vallen weer weg.
Na hun geboorte zijn ze gedoemd weer te verdwijnen, het tot rust brengen van deze conditioneringen brengt een diep geluk’ – de Boeddha

Dit krachtige vers wordt door boeddhistische monniken altijd gereciteerd als iemand gestorven is. Het herinnert ons aan de vergankelijkheid van alles en ook aan de kracht van een gelijkmoedige houding hierbij. Een paar weken geleden is mijn eigen broer overleden; terwijl ik het vers innerlijk reciteerde bij zijn grafkist gaf het me een diepe vrede. Toen ik gevraagd werd een nieuw artikel voor de SIMsara te schrijven, leek het me dan ook mooi dit te wijden aan de kracht van gelijkmoedigheid of ruimhartigheid.

Boeken En Columns

Frits Koster heeft vele jaren columns verzorgd in “Boeddha Magazine” en in de SIMsara. Daarnaast heeft hij een aantal (audio)boeken gepubliceerd met betrekking tot de beoefening van mildheid en compassie, vipassana- of inzichtmeditatie en boeddhistische psychologie.

Op retraite
Overal in de wereld gaan mensen op retraite om zich te bezinnen, uit te rusten, iets moeilijks te verwerken en/of om wijsheid en compassie te ontwikkelen. In Op retraite nemen Frits Koster en Jetty Heynekamp je mee op een retraite waarin het…
De kunst van mindful communiceren
Communicatie en verbinding zijn van levensbelang, en dankzij ons complexe brein zijn we hier doorgaans goed in. Toch verloopt communicatie lang niet altijd adequaat. Ons brein is eigenlijk (nog) niet geschikt voor de constante stroom aan informatie waaraan het wordt blootgesteld. Instinctief reageren…
Houvast voor elkaar
‘Kanker heb je samen’, het is een bekende uitspraak. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht naar de patiënt. Maar ook voor jou als partner is het een moeilijke periode, waarin veel verandert. Naast de vele extra praktische taken die bij jou…
Inzichtmeditatie
Deze audiobestanden bieden luisteraars de mogelijkheid thuis kennis te maken met de beoefening van inzichtmeditatie, één van de meest beproefde meditatietechnieken uit het theravada-boeddhisme. De audio download Inzichtmeditatie – inleiding,…
Compassie in je leven
Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, minder angst om fouten te maken – wie wil dat niet? In de praktijk blijkt het leven lang niet altijd gemakkelijk te zijn. Compassie, of mededogen, stelt je in staat meer levensgeluk te ervaren.
Vier levensvrienden
Maak met het audioboek Vier levensvrienden kennis met vier waardevolle relationele kwaliteiten in het omgaan met onszelf en met de wereld om ons heen: vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze…