Retraite Mindfulness en de vier Levensvrienden 27 juli – 3 augustus 2025

Van zondag 27 juli – zondag 3 augustus 2025 zal er een 7 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr).

In deze retraite staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal. Als ondersteuning en verdieping worden oefeningen aangereikt m.b.t. vier levensvrienden, die in het boeddhisme de ‘vier hemelse verblijven’ (brahmavihāra) worden genoemd. Deze vier levensvrienden bieden verschillende mogelijkheden bij verschillende situaties in ons leven en kunnen ontwikkeld worden in relatie tot onszelf en in relatie tot anderen.

 • Vriendelijkheid (mettā) draagt de wens in zich dat alle wezens gelukkig mogen zijn. Vriendelijkheid richt zich op het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Zij biedt een medicijn bij haat en intolerantie en bloeit op als we het goede in onszelf en/of in anderen kunnen erkennen.
 • Compassie of mededogen (karunā) impliceert een dieper bewustzijn van pijn en lijden bij onszelf en/of bij anderen, gekoppeld aan de wens deze te verzachten. Mededogen is een medicijn bij wreedheid en valsheid; ze ontstaat wanneer vriendelijkheid pijn en lijden ontmoet.
 • (Mede)vreugde (muditā) kan ontstaan wanneer er iets te vieren is. Zij laat zich zien als de vreugdevolle sympathiebetuiging met materiële en immateriële voorspoed en rijkdom en manifesteert zich onder andere ook als ontroering en dankbaarheid. Muditā heeft een feliciterend karakter en biedt een medicijn bij jaloezie.
 • Gelijkmoedigheid of ruimhartigheid (upekkhā) zorgt er voor dat we mensen en situaties met een evenwichtige en relativerende wijsheid in de juiste proporties kunnen zien en niet verblind worden door gehechtheid of aversie. Zij heeft het karakter van een begripvolle onpartijdigheid en belangeloosheid. Gelijkmoedigheid wordt beschouwd als een medicijn tegen extreme passie en extreme haat; daarnaast brengt zij innerlijk evenwicht bij gevoelens van overmatige betrokkenheid, trots en arrogantie.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Het accent ligt bij het ontwikkelen van opmerkzaamheid middels vipassanā- of inzichtmeditatie; als ondersteuning en verdieping is er ruimte voor het ontwikkelen van de vier levensvrienden. In overleg met de begeleider kun je bij eventuele gezondheidsbeperkingen ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast worden dagelijks (facultatief) een sessie ‘mindful bewegen’ begeleid en zijn er individuele en groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Hij heeft als mindfulness- en compassietrainer in de GGz gewerkt in is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits is auteur van diverse boeken (Asoka en Boom).
Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer en verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’ en houdingsadviezen.
Frits en Jetty hebben samen ‘De kunst van mindful communiceren’ (Boom, 2020) en ‘Op retraite’ (Asoka, 2021) geschreven.

Locatie: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen (tel. 0521-321204).

Data en tijden: De retraite begint zondag 27 juli 2025  om 15.00 u. (entree v.a. 14.00 u.) en eindigt zondag 3 augustus 2025 om 14.00 u.

Kosten:

 • Een 1-persoonskamer: Hiervoor bedragen de kosten € 862 voor de gehele retraite. Hiervan is € 666 voor logies en verblijf en € 196 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Een plek op een 2-persoonskamer: Hiervoor bedragen de kosten €  700 voor de gehele retraite. Hiervan is € 504 voor het logies en verblijf en  € 196 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Alle kosten zijn inclusief btw 21%. Het verblijf is inclusief koffie, thee en vegetarische (vaak veganistische) maaltijden. Dekbedden, kussens, beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum.

Diëten: 
Wat betreft diëten hanteert de Noorder Poort het volgende strikte beleid: er zal alleen rekening worden gehouden met diëten op voorschrift van een medisch specialist of natuurarts. Dit omdat de keuken van de Noorder Poort niet is uitgerust om rekening te houden met uitgebreide dieetvoorschriften.

Meer info:
Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807. Zie ook www.fritskoster.nl.

Opgave:
Graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Het is mogelijk om je online aan te melden of  klik hier om een pdf-bestand te kunnen printen, invullen en opsturen. Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150 te storten op IBAN-nummer: NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness, o.v.v. ‘Augretraite25’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.


ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de retraite Mindfulness en de vier Levensvrienden van 27 juli  – 3 augustus 2025
Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

  Voornaam en achternaam:

  Gender identiteit:

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Meditatie-ervaring in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):

  Eventueel dieet - (alleen op medische indicatie, graag een beschrijving invoegen)

  Kosten (inclusief btw 21%):

  Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen:

  Opmerkingen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld.  te storten op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Augretraite25’.

  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.