Retraite Mindfulness en de vier Levensvrienden 9-14 juli 2024

Van dinsdag 9 – zondag 14 juli 2024 zal er een 5 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr).

In deze retraite staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal. Als ondersteuning en verdieping worden oefeningen aangereikt m.b.t. vier levensvrienden, die in het boeddhisme de ‘vier hemelse verblijven’ (brahmavihāra) worden genoemd. Deze vier levensvrienden bieden verschillende mogelijkheden bij verschillende situaties in ons leven en kunnen ontwikkeld worden in relatie tot onszelf en in relatie tot anderen.

 • Vriendelijkheid (mettā) draagt de wens in zich dat alle wezens gelukkig mogen zijn. Vriendelijkheid richt zich op het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Zij biedt een medicijn bij haat en intolerantie en bloeit op als we het goede in onszelf en/of in anderen kunnen erkennen.
 • Compassie of mededogen (karunā) impliceert een dieper bewustzijn van pijn en lijden bij onszelf en/of bij anderen, gekoppeld aan de wens deze te verzachten. Mededogen is een medicijn bij wreedheid en valsheid; ze ontstaat wanneer vriendelijkheid pijn en lijden ontmoet.
 • (Mede)vreugde (muditā) kan ontstaan wanneer er iets te vieren is. Zij laat zich zien als de vreugdevolle sympathiebetuiging met materiële en immateriële voorspoed en rijkdom en manifesteert zich onder andere ook als ontroering en dankbaarheid. Muditā heeft een feliciterend karakter en biedt een medicijn bij jaloezie en vrekkigheid.
 • Gelijkmoedigheid of ruimhartigheid (upekkhā) zorgt er voor dat we mensen en situaties met een evenwichtige en relativerende wijsheid in de juiste proporties kunnen zien en niet verblind worden door gehechtheid of aversie. Zij heeft het karakter van een begripvolle onpartijdigheid en belangeloosheid. Gelijkmoedigheid wordt beschouwd als een medicijn tegen extreme passie en extreme haat; daarnaast brengt zij innerlijk evenwicht bij gevoelens van overmatige betrokkenheid, trots en arrogantie.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Het accent ligt bij het ontwikkelen van opmerkzaamheid middels de beoefening van vipassanā– of inzichtmeditatie. Als ondersteuning en verdieping is er ruimte voor het ontwikkelen van de vier levensvrienden.

In overleg met de begeleider kun je bij eventuele gezondheidsbeperkingen ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Bovendien worden dagelijks (facultatief) een sessie ‘mindful bewegen’ begeleid en zijn er individuele en groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Hij heeft vele jaren als mindfulness- en compassietrainer in de GGz gewerkt en is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits is auteur van diverse boeken (Asoka en Boom).

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’ en houdingsadviezen. Frits en Jetty hebben samen het boek ‘Op retraite’ geschreven en uitgebracht (Asoka).

Locatie: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen (tel. 0521-321204).

Data en tijden: De retraite begint dinsdag 9 juli 2024 om 15.00 u. (entree v.a. 13.30 u.) en eindigt zondag 14 juli 2024 om 14.00 u.

Kosten:

 • Een plek op een 2-persoonskamer: Hiervoor bedragen de kosten €  525 voor de gehele retraite. Hiervan is € 360 voor het logies en verblijf en € 165 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Een 1-persoonskamer: Hiervoor bedragen de kosten € 640 voor de gehele retraite. Hiervan is € 475 voor logies en verblijf en € 165 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Als in het centrum zelf geen kamers meer beschikbaar zijn dan kan gekeken worden naar overnachting op een eenvoudig logeeradres op 300 meter afstand van het centrum. Er zijn daar een- en tweepersoonskamers beschikbaar. Er zijn geen meerkosten verbonden aan het verblijf op het logeeradres.
 • De prijzen voor het verblijf zijn inclusief btw en vegetarische maaltijden. Dekbedden, kussens, beddegoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum (of het logeeradres).

Diëten:
wat betreft diëten hanteert de Noorder Poort het volgende strikte beleid: er zal alleen rekening worden gehouden met diëten op voorschrift van een medisch specialist of natuurarts. Dit omdat de keuken van de Noorder Poort niet is uitgerust om rekening te houden met uitgebreide dieetvoorschriften.

Meer info: Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807. Zie ook www.fritskoster.nl.

N.B. Frits en Jetty zijn niet bereikbaar tussen 15 januari – 15 februari 2024. Aanmeldingen met aanbetaling worden z.s.m. daarna verwerkt op datum van binnenkomst.

Opgave:
Graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde online aanmeldingsformulier invullen en opsturen. Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer: NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness, o.v.v. ‘juli-retraite24’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.


ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de retraite Mindfulness en de vier Levensvrienden van 9-14 juli 2024.
Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

  Voornaam en achternaam:

  Gender identiteit:

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Meditatie-ervaring (methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):

  Dieetvoorschrift - alleen op medische indicatie of via een natuurarts, graag een beschrijving invoegen:

  Kosten (inclusief btw 21%):

  Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen

  Opmerkingen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld.  te storten op IBAN-nummer NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juli-retraite24’.

  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.