Meditatieretraite Mildheid & Mindfulness 6-13 juli 2025

Van zondag 6 – zondag 13 juli 2025 zal er een 7 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr). In deze retraite staat het ontwikkelen van mildheid en mindfulness centraal.

Mildheid:
Het (h)erkennen van pijn en lijden is mindfulness, het vriendelijk en mededogend naar onszelf zijn te midden hiervan is mildheid. Mildheid of compassie brengt een sensitieve houding bij lijden in onszelf en in anderen, en een bereidheid om dit lijden te verlichten en/of te voorkomen.

 

Mindfulness:
Dit is het vermogen op te merken wat zich in het nu voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat waargenomen wordt. Het is het gewaar zijn van een ervaring, terwijl deze plaatsvindt. Meditatieve training van mindfulness of opmerkzaamheid heeft een belangrijke plek in de boeddhistische levensbeschouwing. In het Westen is dit ook op een niet-religieuze manier bekend geraakt en wordt zeer succesvol toegepast bij o.a. chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie. Met het beoefenen van mindfulness wordt een bewustwordingsproces in gang gezet, waarmee inzicht, een betere energiehuishouding en innerlijke vrijheid tot ontwikkeling komen.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Als extra ondersteuning in de beoefening worden oefeningen aangereikt in mildheid en compassie. In overleg met de begeleiders kun je echter ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen, waarbij meer rekening gehouden wordt met individuele behoeftes en eventuele gezondheidsbeperkingen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast worden dagelijks bewegingsoefeningen begeleid en zijn er individuele en groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met de beoefening van inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland.

Daarnaast heeft hij vele jaren als mindfulness- en compassietrainer gewerkt bij GGZ-Drenthe en bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Europa. Frits is auteur van diverse boeken. Samen met Erik van den Brink heeft hij de training Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) ontwikkeld. Deze training wordt beschreven in hun gezamenlijke boeken ‘Compassievol leven’ (Boom, 2016) en het hulpboek ‘Compassie in je leven’ (Boom, 2019).

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer en verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook mindful bewegen en houdingsadviezen.
Samen hebben Frits en Jetty diverse boeken geschreven, o.a. ‘De kunst van mindful communiceren’ (Boom, 2020) en ‘Op retraite’ (Asoka, 2021).

Data en tijden: de retraite begint zondag 6 juli 2025 om 14.00 uur en eindigt zondag 13 juli 2025 om 14.00 uur.

Locatie: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen (tel. 0521-321204).

Begeleiding: Frits Koster & Jetty Heynekamp.

Kosten:

 • Voor een eenpersoonskamer wordt in totaal € 862 berekend voor de 7 etmalen. Hiervan is € 666 voor het logies en verblijf en € 196 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Voor een plek op een tweepersoonskamer bedragen de kosten € 700 voor de gehele retraite. Hiervan is € 504 voor het logies en verblijf en € 196 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw 21% en maaltijden. De maaltijden zijn vaak veganistisch en in ieder geval vegetarisch. Dekbedden, kussens, beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum.

Diëten: wat betreft diëten hanteert de Noorder Poort het volgende (strikte) beleid: er zal alleen rekening worden gehouden met diëten op voorschrift van een medisch specialist of natuurarts. Dit omdat de keuken van de Noorder Poort niet is uitgerust om rekening te houden met uitgebreide dieetvoorschriften.

Meer info: meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807). Zie ook www.fritskoster.nl.

Opgave: je kunt je (hieronder) online aanmelden. Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘retraite 6-13 juli25’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER
Ik wens mee te doen aan de meditatieretraite van zondag 6 – zondag 13 juli 2025
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

  Voornaam en achternaam:

  Gender identiteit:

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Meditatie-ervaring in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):

  Eventueel dieet - (alleen op medische indicatie, graag een beschrijving invoegen)

  Kosten (inclusief btw 21%):

  Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen:

  Opmerkingen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Retraite 6-13 juli25’.  Daarnaast hoort dit formulier digitaal ingevuld en verzonden te zijn of per post gestuurd te zijn naar het postadres van het TMM. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.