logo-vipassana-nuFrits vormt samen met enkele andere meditatiebegeleiders een collectief van retraitebegeleiders die vipassana-meditatie faciliteren in Nederland. Dit doen zij niet specifiek in de lijn van één leraar of stroming binnen de vipassana. De bindende factor in de groep van retraitebegeleiders is de beoefening en begeleiding van vipassana-meditatie, zoals in het Theravada-boeddhisme onderwezen. Uitgangspunt daarbij zijn ethiek, meditatie en wijsheid.

Het collectief is opgericht door Ank Schravendeel, Dingeman Boot, Frits Koster, Johan Tinge, Joost van den Heuvel Rijnders en Marij Geurts en biedt een antwoord op de behoefte en vraag van veel vipassana-beoefenaars naar een duidelijker profilering van retraitebegeleiders. Het collectief heeft als uitgangspunt dat wij allen deel uitmaken van een historische ontwikkeling waarbij de Dhamma uit het Oosten nieuwe grond vindt in het Westen en beziet deze ontwikkeling met een grondhouding van openheid en niet-sektarisme.

Zie www.vipassana-meditatie.nu om meer te lezen over de visie, de met het collectief verbonden retraitebegeleiders en de uitgangspunten.