Zomerretraite Mildheid & Mindfulness 3-10 juli 2022


Van zondag 3 – zondag 10 juli 2022 zal er een 7 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr). In deze retraite staat het ontwikkelen van mildheid en mindfulness centraal.

Mildheid:
Het (h)erkennen van pijn en lijden is mindfulness, het vriendelijk en mededogend naar onszelf zijn temidden hiervan is mildheid. Mildheid of compassie brengt een sensitieve houding bij lijden in onszelf en in anderen, en een bereidheid om dit lijden te verlichten en/of te voorkomen.

Mindfulness:
Dit is het vermogen op te merken wat zich in het nu voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat waargenomen wordt. Het is het gewaar zijn van een ervaring, terwijl deze plaatsvindt. Meditatieve training van mindfulness of opmerkzaamheid heeft een belangrijke plek in de boeddhistische levensbeschouwing. In het Westen is dit ook op een niet-religieuze manier bekend geraakt en wordt zeer succesvol toegepast bij o.a. chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie. Met het beoefenen van mindfulness wordt een bewustwordingsproces in gang gezet, waarmee inzicht, een betere energiehuishouding en innerlijke vrijheid tot ontwikkeling komen.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Als extra ondersteuning in de beoefening worden oefeningen aangereikt in mildheid en compassie.

In overleg met de begeleiders kun je echter ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen, waarbij meer rekening gehouden wordt met individuele behoeftes en eventuele gezondheidsbeperkingen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast worden dagelijks bewegingsoefeningen begeleid en zijn er individuele en groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met de beoefening van inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen. Frits is auteur van diverse boeken (Asoka en Boom); samen met zijn vrouw Jetty Heynekamp heeft hij o.a. het boek Op retraite (Asoka, 2021) geschreven.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer. Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook mindful bewegen en houdingsadviezen.


Praktische informatie

Data en tijden: de retraite begint zondag 3 juli 2022 om 14.00 uur en eindigt zondag 10 juli 2022 om 14.00 u.

Plaats: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, Wapserveen (tel. 0521-321204).

Begeleiding: Frits Koster en Jetty Heynekamp.

Kosten:

 • Voor een plek op een tweepersoonskamer bedragen de kosten € 639 voor de gehele retraite. Hiervan is € 445 voor het verblijf, de kosten voor de begeleiding en organisatie bedragen € 194.
 • Voor een eenpersoonskamer bedragen de kosten € 639 + € 161 (toeslag eenpersoonskamer) = € 800 voor de gehele retraite.
 • Als in het centrum zelf geen kamers meer beschikbaar zijn dan kan gekeken worden naar overnachting op in een pension op 300 meter afstand van het centrum. Er zijn daar een- en tweepersoonskamers beschikbaar.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw 21% en vegetarische maaltijden. Dekbedden, kussens, beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum (of het logeeradres).

Diëten: wat betreft diëten hanteert de Noorder Poort het volgende (strikte) beleid: er zal alleen rekening worden gehouden met diëten op voorschrift van een medisch specialist of natuurarts. Dit omdat de keuken van de Noorder Poort niet is uitgerust om rekening te houden met uitgebreide dieetvoorschriften.

Meer info: meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807). Zie ook www.fritskoster.nl.

Opgave: Je kunt je (hieronder) online aanmelden of hiervoor het aanmeldingsformulier van het pdf bestand invullen en opsturen. Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juli 2022’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.

AVG: zie de link naar de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness in de footer van deze website.


ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER
Ik wens mee te doen aan de retraite van zondag 3 – zondag 10 juli 2022
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

  Voornaam en achternaam:

  M / V

  ManVrouw

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Meditatie-ervaring (methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):

  Dieetvoorschrift - alleen op medische indicatie of via een natuurarts, graag een beschrijving invoegen:

  Kosten (inclusief btw 21%):

  Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen

  Opmerkingen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juli 2022’.  Daarnaast hoort dit formulier digitaal ingevuld en verzonden te zijn of per post gestuurd te zijn naar het postadres van het TMM.

  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.