KammeronCare

Wat: workshop (Zelf)compassie voor de hulpverlener

Wanneer: maandag 20 november 2017

Waar: Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7 (Zaal 10), Rotterdam

Kosten: zie hier


Online aanmelden of download  het  aanmeldingsformulier pdf

Meer info: e-mail of tel. 0650214307. Zie ook www.kammeroncare.nl.

Maandag 20 november a.s. zal Frits Koster in Rotterdam een workshop ‘(Zelf)compassie voor de hulpverlener’ verzorgen.

Compassie:
Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens pijn en lijden te verlichten en het als een uitdaging te beschouwen daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie (net als mindfulness) door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining.

Ook voor mensen die werken met mensen blijkt de beoefening van zelfcompassie van waarde te zijn. Deze beroepen gaan immers niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten en een tekortschietende zelfcompassie. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Inhoud:
In deze workshop wordt aandacht besteed aan de waarde van en de beoefening van mindfulness en (zelf)compassie.  Er zal steeds een link worden gelegd naar  het dagelijkse leven. De theorie wordt afgewisseld en verdiept met behulp van praktische meditatieoefeningen en interpersoonlijke mindfulnessoefeningen.


Frits webversie

Frits Koster (geb. 1957) beoefent inzichtmeditatie sinds 1979. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistisch monnik gemediteerd en gestudeerd in Zuid-Oost Azië. In 1988 kwam hij terug naar Nederland en begeleidt sinds die tijd meditatieactiviteiten. Hij werkt sinds 1994 in de GGZ, eerst als B-verpleegkundige en sinds 2008 als mindfulnesstrainer. Hij  is als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen en auteur van diverse publicaties (uitgeverij Asoka en Boom).

Frits heeft samen met psychiater Erik van den Brink een groepsgerichte compassietraining als een vervolg op de cursus Aandachttraining (MBSR/MBCT) opgezet, onder de naam Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)).  Dit programma wordt belicht in hun gezamenlijke boeken ‘Compassievol leven’ (Boom, 2012) en het hulpboek ‘Compassie in je leven (Boom, 2015). Zie www.fritskoster.nl en/of www.compassietraining.nl.

Data: Maandag 20 november 2017.
Tijden: 10.00 – 17.00 uur. Entrée vanaf 09.30 uur.
Plaats: Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7 (Zaal 10), 3051 HA Rotterdam.
Begeleiding: Frits Koster.
Kosten: De kosten bedragen € 95.  De kosten zijn inclusief een vegetarische lunch en handouts. 
Doelgroep: Mensen die werken met mensen. Enige ervaring met de beoefening van mindfulness is geen vereiste maar wel een pré.
Meer info: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra Kammeron: tel. 0650214307 of e-mail  info@kammeroncare.nl. Zie ook www.kammeroncare.nl. .
Opgave: Door je hieronder online aan te melden of door bladzijde 2 van het pdf-bestand uit te draaien, in te vullen en op te sturen en het deelnamebedrag over te maken op IBAN rekeningnummer  NL86 ABNA 0474 0091 06 van KammeronCare te Rotterdam, o.v.v. ’20 nov 2017’.


AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de workshop ‘(Zelf)compassie voor de hulpverlener’ op maandag 20 november a.s. 

‘Ik geef me op voor de bovengenoemde workshop. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

Error: Contact form not found.

N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

N.B. Je aanmelding is geldig als het deelnamebedrag is overgemaakt op IBAN rekeningnummer  NL86 ABNA 0474 0091 06 van KammeronCare te Rotterdam, o.v.v. ’20 nov 2017’.