Workshop Compassie in je leven Denekamp 5-7 mei 2023

O.l.v. Frits Koster & Jetty Heynekamp
voor mensen die werken met mensen

Vrijdag 5 t/m zondag 7 mei 2023 zal er een workshop/retraite ‘Compassie in je leven’ plaatsvinden in het Franciscushuis te Denekamp (Overijssel).

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Achtergrond:

Veel mensen met langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet.) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

INFO

Wanneer: vrijdag 5 t/m zondag 7 mei 2023

Waar: Franciscushuis, Denekamp


Online aanmelden of het aanmeldingsformulier (pdf) printen en opsturen. Meer info via Jetty Heynekamp: tel. 0594-621807 of info@mindfulnesstraining.nl

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

Frits Koster heeft samen met Erik van den Brink bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), onderdeel van Lentis Groningen, een groepsgerichte verdiepingscursus opgezet voor hen die al vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness. Dit programma bestaat uit acht sessies en één extra oefen- of stiltesessie. Deze Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden hebben dat de cursus MBSR/MBCT hen goed heeft gedaan, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Empathiemoeheid:

Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulnessbeoefening ontdekt hebben, persoonlijk en/of professioneel, ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping. De groeiende werkdruk in de moderne gezondheidszorg gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten, een tekortschietende zelfcompassie en symptomen van een burnout. Speciaal voor hen die niet in staat zijn een achtweekse training in te passen, is dit een mogelijkheid het programma in een gecondenseerde vorm te volgen.

Doelgroep van de workshop:

Gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere (G)Gz-professionals. Ook coaches, leraren en andere professionals die werken met mensen zijn van harte welkom. De workshop is vooral geschikt voor hen die al een cursus MBSR/MBCT hebben gevolgd en hun beoefening willen verdiepen. Daarnaast kan de workshop ook een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met compassiegerichte methodieken. Degenen die trainer willen worden in dit programma, wordt aangeraden om daarna de speciaal daarvoor ontwikkelde scholingsmodules te volgen (1×6 dagen of 2×3 dagen).

Deelnamecriteria:

Als basisvoorwaarde geldt dat deelnemers de cursus MBSR/MBCT/Breathworks hebben gevolgd of minimaal een jaar vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness via een meditatieve traditie.

Doel van de workshop:

 • Het op ervaringsniveau (als deelnemer) kennismaken met de belangrijkste oefeningen van de compassietraining.
 • Het verdiepen van de eigen mindfulnessbeoefening met compassiegerichte perspectieven.
 • Een gedeelte van het weekend zal plaatsvinden in stilte/retraitesfeer, om ervaringen in stilte te kunnen verwerken en uit te kunnen rusten.

Inhoud:

Naast het verder trainen van mindfulness komt het volgende aan bod:

 • Pijn en lijden als gedeelde menselijkheden.
 • Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • ‘Wat we niet gekozen hebben is niet onze fout’.
 • Inzicht in drie centrale emotieregulatiesystemen, het gevaar-, jaag- en kalmeringssysteem.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Bestanddelen van zelf-compassie en antidota tegen zelfhaat, zelfisolatie & over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en ‘de innerlijke criticus’.
 • Hoe het voorstellingsvermogen de beoefening kan ondersteunen en hoe training in compassie en de ontwikkeling van een ‘innerlijke helper’ de balans helpen herstellen.
 • Het ontwikkelen van de compassiemodus met behulp van de zintuigen, aandacht geven, voelen, redeneren, het voorstellingsvermogen en gedrag.
 • Wat bijdraagt aan geluk en de vier Levensvrienden: vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Regelmatig zal er een sessie Mindful bewegen worden aangeboden door Jetty Heynekamp.

Data en tijden:

 • De workshop begint vrijdagochtend 5 mei om 10.00 (entrée vanaf 09.00). De workshop eindigt zondag 7 mei om 16.00 uur.
 • Tijden: vrijdag van 10.00-20.00 u; zaterdag van 9.30-20.00 uur en zondag van 9.30-16.00 uur.
 • Facultatief is er de zaterdag en zondag gelegenheid om ’s morgens gezamenlijk in stilte te zitten van 7.30-8.00 u.

Locatie:

Franciscushuis, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. Tel. 0541-753256 (werkdagen van 9.00-12.00 u).

Kosten:

 • Een eigen kamer: de kosten bedragen € 525 voor de gehele workshop voor het verblijf op een eenpersoonskamer. Hiervan is € 285 voor het verblijf; voor de organisatie en de begeleiding wordt 240 gerekend.
 • Het is mogelijk om de avond ervoor (donderdag 4 mei) aan te komen, de kosten hiervoor zijn € 43 extra, dit is inclusief ontbijt.
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
 • Het is mogelijk om het hulpboek Compassie in je leven en/of het boek Compassievol leven ter plekke te kopen met 15% korting.

Accreditatie:

Omdat het een ervaringsgerichte cursus betreft en om de kosten bescheiden te houden, zal geen accreditatie worden aangevraagd. Er wordt na afloop een bewijs van deelname uitgereikt voor 19 scholingsuren.

Onderbouwing:

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie, en is geïnspireerd onder meer op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Kristin Neff, Barbara Fredrickson en Daniel Siegel.


Frits Koster, psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer, verbleef 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij o.a. boeddhistische psychologie studeerde. Hij schreef diverse boeken (Asoka) en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits volgde scholing in Compassion Focused Therapy en in Mindful Self-Compassion. Hij werkt als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), Lentis, Groningen en verzorgt daar trainingen voor hulpverleners in de GGz. Hij is auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka). Samen met Erik van den Brink heeft hij Compassievol leven (Boom, herziene druk 2016) en het hulpboek Compassie in je leven (Boom, herziene druk 2019) geschreven. Deze boeken zijn en worden inmiddels in diverse talen en landen uitgebracht. Zie www.fritskoster.nl en www.compassietraining.nl.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Zij heeft samen met haar man Frits het Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness opgezet, van waaruit zij meditatieretraites verzorgen in binnen- en buitenland. Jetty verzorgt tijdens de workshop naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’. Zie www.mindfulnesstraining.nl.


Meer informatie:

 • Een gedeelte van het weekend zal plaatsvinden in retraitesfeer, om ervaringen in stilte te kunnen verwerken en uit te rusten.
 • Meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp: tel. 0594-621807 of e-mailadres info@mindfulnesstraining.nl

Opgave:

Graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en z.s.m. opsturen. Je opgave is pas geldig na een aanbetaling van € 150 te storten op IBAN NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘MBCL mei2023’. Vervolgens krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt voor aanvang van de workshop. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de workshop een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf in het Franciscushuis.

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de workshop/retraite Compassie in je leven van vrijdag 5 t/m zondag 7 mei 2023 in Denekamp.

Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

  Voornaam en achternaam:
  M / V ManVrouw
  Geboortedatum:
  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:
  Telefoon:
  Adres (straat en huisnummer):
  Postcode:
  Woonplaats:
  E-mailadres:
  Beroep/dagbesteding:
  Ervaring mindfulnessbeoefening in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):
  Eventueel dieet - (graag in dat geval een beschrijving opsturen)
  Kosten (inclusief btw 21%): Eigen kamer - € 525 voor de gehele workshop/retraite
  Extra voorovernachting donderdag 4 mei à €43 (incl. ontbijt): Ik wil gebruik maken van een voorovernachtingIk wil geen gebruik maken van een voorovernachting
  Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:
  Opmerkingen:
  Datum:
   
  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.
  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld,  zo spoedig mogelijk te storten op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid en Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘MBCL mei23’.
  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.