Workshop Compassievol leven Denekamp 5-7 mei 2023

O.l.v. Frits Koster & Jetty Heynekamp
Introductie in Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) voor mensen die werken met mensen

Vrijdag 5 t/m zondag 7 mei 2023 zal er i.s.m. het Gentleminds Instituut voor Compassie een workshop/retraite ‘Compassievol leven’ plaatsvinden in het Franciscushuis te Denekamp (Overijssel).

Het Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) programma, in Nederland ook bekend als compassietraining, is een vervolgtraining op een basis mindfulnesstraining (MBSR/MBCT of ander erkend Mindfulness-Based Programma). Veel mensen ervaren de behoefte om de beoefening van mindfulness te verdiepen met de beoefening van compassie. Daarom hebben Erik van den Brink en Frits Koster MBCL ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde visie op het belang van (zelf)compassie voor onze gezondheid en ons welzijn – fysiek, emotioneel en relationeel. De effectiviteit van compassietraining wordt door een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

MBCL werd in 2022 officieel erkend als een ‘normal dose (d.w.z. 8 sessies van 2.5 uur en een extra oefensessie) follow-up’ Mindfulness-Based Programma door de Nederlandse en Britse mindfulnessverenigingen (VMBN en BAMBA).

INFO

Wanneer: vrijdag 5 t/m zondag 7 mei 2023

Waar: Franciscushuis, Denekamp


Online aanmelden of het aanmeldingsformulier (pdf) printen en opsturen. Meer info via Jetty Heynekamp: tel. 0594-621807 of info@mindfulnesstraining.nl

Wat is compassie?
Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen, en de moed en bereidheid hebben om er wat aan te doen. Het is dus niet overmatig dienstbaar zijn aan anderen en jezelf verwaarlozen. Het is ook niet zwelgen in zelfmedelijden ten koste van anderen. Het is de weg ontdekken hoe zorg voor jezelf en zorg voor anderen hand in hand kunnen gaan. Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie, maar het heeft niet altijd de kans gekregen tot bloei te komen. Gelukkig kan daar door oefening wat aan worden gedaan.

Waarom MBCL?
Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden? Dat is een uitdaging voor ons allemaal. We leven nu eenmaal in een kwetsbaar bestaan en krijgen vroeg of laat te maken met tegenslag, verlies van wat ons dierbaar is, ziekte en ouder worden. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met compassie of ‘heartfulness’ tegemoet te treden. Helaas zijn we al te vaak hard voor onszelf. We vinden dat we niet kwetsbaar mogen zijn, schamen ons en isoleren ons van anderen of van pijnlijke gebieden in onszelf. We luisteren naar een innerlijke criticus terwijl we een innerlijke helper nodig hebben. En als we niet goed voor onszelf zorgen, valt het ook niet mee om aan te voelen wat anderen nodig hebben.

Heb je gemerkt dat je baat hebt bij mindfulness-oefeningen, maar vind je het moeilijk deze te integreren in je dagelijkse leven? Blijven inzichten vaak in je hoofd hangen zonder dat ze deel worden van je leven (“Ik snap het wel, maar voel het niet”)? Heb je last van hardnekkige patronen van zelfkritiek, jezelf terugtrekken of jezelf overvragen? Voel je je kwetsbaar door je levensomstandigheden, ook al heb je er zelf niet voor gekozen, zoals je familie of je etnische, culturele of religieuze achtergrond? Vind je het lastig om een gezond evenwicht te vinden tussen het zorgen voor anderen en voor jezelf? Zou je je mindfulnessbeoefening willen verdiepen met oefeningen in compassie naar jezelf en anderen, in een sfeer van veiligheid, rust en ruimte?
Is het antwoord op een of meer van deze vragen bevestigend, dan kan MBCL waardevol voor je zijn. In deze driedaagse maak je intensief kennis met de belangrijkste oefeningen en thema’s van het achtweekse MBCL-programma. Hoewel een proces van drie dagen niet hetzelfde kan zijn als een proces van acht weken, kan deze intensieve kennismaking toch in korte tijd bijdragen aan verdieping van de beoefening, die vervolgens in het dagelijks leven kan doorwerken.

Voor wie?
Hulpverleners (psychologen, artsen, verpleegkundigen, therapeuten), mindfulnesstrainers en andere professionals die werken met mensen.
Niet alleen bij hulpverleners in de gezondheidszorg, maar ook bij professionals in andere sectoren (coaching, onderwijs, human resources, geestelijke verzorging, op de werkvloer, in het management) ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping van hun mindfulnessbeoefening. De groeiende werkdruk in moderne bedrijven gaat immers niet zelden gepaard met tekortschietende (zelf)compassie, en symptomen van burn-out. Speciaal voor hen die niet in staat zijn een achtweekse training in te passen, is dit een mogelijkheid het programma in een gecondenseerde vorm te volgen. Deelnemers kunnen deze driedaagse volgen om hun persoonlijke gezondheid en professioneel functioneren te ondersteunen en ook als eerste stap om compassiegericht werken beroepsmatig toe te gaan passen.

Dit aanbod – wanneer het gegeven wordt door of onder auspiciën van de ontwikkelaars van MBCL – wordt erkend als ervaringsgerichte introductie voor hulpverleners en trainers die geïnteresseerd zijn in de MBCL Teacher Training, zoals bijvoorbeeld georganiseerd door het Instituut voor Mindfulness van 26 juni-1 juli 2023. Klik hier voor meer informatie.

Inhoud?
Wat aan de orde komt:

 • De ‘lage’ weg naar compassie: het kalmeringssysteem voeden, in plaats van het gevaar- en jaagsysteem.
 • De ‘hoge’ weg naar compassie: voorstellingsoefeningen (veilige plek, compassionele metgezel, compassie belichamen) en eigentijdse aanpassingen van traditionele oefeningen als metta en tonglen.
 • Compassievol omgaan met weerstand, verlangen, hardnekkige patronen en lastige emoties; een innerlijke helper voeden in plaats van een innerlijke criticus.
 • De poorten van geluk: het goede binnenlaten, verbondenheid en zingeving ervaren; vergeving en dankbaarheid.
 • De vier levensvrienden (of ‘hartkwaliteiten’) in onderlinge samenhang cultiveren: vriendelijkheid, medevreugde, mededogen en gelijkmoedigheid.
 • Compassie in het dagelijks leven.

Er zal regelmatig mogelijkheid zijn tot begeleide oefeningen mindful bewegen of wandelmeditatie. De eigen ervaring is de belangrijkste leermeester. Waar nodig worden relevante inzichten uit (neuro)wetenschappen en psychologie van oost en west toegankelijk uitgelegd.

Criteria voor deelname?
Deze driedaagse is geschikt voor mensen die:

 • werken met mensen en geïnteresseerd zijn in de toepassing van mindfulness en compassie in hun persoonlijke en beroepsmatige leven;
 • eerder een achtweekse mindfulnesstraining hebben gevolgd (MBSR, MBCT of vergelijkbaar programma);
 • vertrouwd zijn met mindfulnessbeoefening in hun dagelijks leven;
 • bereid zijn op de locatie bij te dragen aan de retraitesfeer en ook buiten de formele oefentijd tijd en ruimte te hebben voor zelfzorg, mindful bewegen, wandelen en meditatie in stilte;
 • voldoende fysiek en mentaal gezond zijn om aan een driedaagse training in retraitesfeer mee te doen;
 • bereid zijn om ongedwongen uit te wisselen over de eigen ervaring bij het oefenen, zowel plenair als in twee- of drietallen, met respect voor zichzelf en elkaar.

Accreditatie en deelnamebewijs?
Er zal aanvraag worden gedaan voor accreditatie voor nascholing bij de VMBN. Deelnemers ontvangen na afloop een deelnamebewijs voor 21 netto lesuren.

Literatuur?
Er zullen beknopte hand-outs worden verstrekt. Daarnaast wordt geadviseerd één van de volgende boeken aan te schaffen:

 • ‘Compassievol leven – een mindfulness-based verdiepingsprogramma’ van Erik van den Brink & Frits Koster (Boom Uitgevers Amsterdam, 2016). Gericht op professionals.
 • ‘Compassie in je leven – mindfulness verdiepen met heartfulness’ van Frits Koster & Erik van den Brink (Boom Uitgevers Amsterdam, 2019). Hulpboek gericht op breed publiek.
 • Beide boeken bieden ondersteuning bij het oefenproces en zijn inclusief audio-oefeningen en ander materiaal, downloadbaar via de website van de uitgever.

Praktische informatie

Data en tijden:

 • De workshop begint vrijdagochtend 5 mei om 10.00 (entrée vanaf 09.00). De workshop eindigt zondag 7 mei om 16.00 uur.
 • Tijden: vrijdag van 10.00-20.00 u; zaterdag van 9.30-20.00 uur en zondag van 9.30-16.00 uur.
 • Facultatief is er de zaterdag en zondag gelegenheid om ’s morgens gezamenlijk in stilte te zitten van 7.30-8.00 u.

Locatie:

Franciscushuis, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. Tel. 0541-753256 (werkdagen van 9.00-12.00 u).

Kosten:

 • Een eigen kamer: de kosten bedragen € 525 voor de gehele workshop voor het verblijf op een eenpersoonskamer. Hiervan is € 285 voor het verblijf; voor de organisatie en de begeleiding wordt 240 gerekend.
 • Het is mogelijk om de avond ervoor (donderdag 4 mei) aan te komen, de kosten hiervoor zijn € 43 extra, dit is inclusief ontbijt.
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
 • Het is mogelijk om het hulpboek Compassie in je leven en/of het boek Compassievol leven ter plekke te kopen met 15% korting.

Accreditatie:

Omdat het een ervaringsgerichte cursus betreft en om de kosten bescheiden te houden, zal geen accreditatie worden aangevraagd. Er wordt na afloop een bewijs van deelname uitgereikt voor 21 scholingsuren.

Onderbouwing:

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie, en is geïnspireerd onder meer op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Kristin Neff, Barbara Fredrickson en Daniel Siegel.


Frits Koster, psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer, verbleef 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij o.a. boeddhistische psychologie studeerde. Hij schreef diverse boeken (Asoka) en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits volgde scholing in Compassion Focused Therapy en in Mindful Self-Compassion. Hij werkt als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), Lentis, Groningen en verzorgt daar trainingen voor hulpverleners in de GGz. Hij is auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka). Samen met Erik van den Brink heeft hij Compassievol leven (Boom, herziene druk 2016) en het hulpboek Compassie in je leven (Boom, herziene druk 2019) geschreven. Deze boeken zijn en worden inmiddels in diverse talen en landen uitgebracht. Zie www.fritskoster.nl en www.compassietraining.nl.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Zij heeft samen met haar man Frits het Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness opgezet, van waaruit zij meditatieretraites verzorgen in binnen- en buitenland. Jetty verzorgt tijdens de workshop naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’. Zie www.mindfulnesstraining.nl.


Meer informatie:

 • Een gedeelte van het weekend zal plaatsvinden in retraitesfeer, om ervaringen in stilte te kunnen verwerken en uit te rusten.
 • Meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp: tel. 0594-621807 of e-mailadres info@mindfulnesstraining.nl

Opgave:

Graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en z.s.m. opsturen. Je opgave is pas geldig na een aanbetaling van € 150 te storten op IBAN NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘MBCL mei2023’. Vervolgens krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt voor aanvang van de workshop. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de workshop een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf in het Franciscushuis.

ONLINE AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de workshop/retraite Compassie in je leven van vrijdag 5 t/m zondag 7 mei 2023 in Denekamp.

Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

  Voornaam en achternaam:

  Gender identiteit:

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Ervaring mindfulnessbeoefening in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):

  Eventueel dieet - (graag in dat geval een beschrijving opsturen)

  Kosten (inclusief btw 21%):

  Eigen kamer - € 525 voor de gehele workshop/retraite

  Extra voorovernachting donderdag 4 mei à €43 (incl. ontbijt):

  Ik wil gebruik maken van een voorovernachtingIk wil geen gebruik maken van een voorovernachting

  Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:

  Opmerkingen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.
  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld,  zo spoedig mogelijk te storten op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid en Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘MBCL mei23’.
  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.