Workshop Compassie in je leven do 26 – zo 29 mei 2022 Groesbeek

Voor mensen die werken met mensen
O.l.v. Frits Koster & Jetty Heynekamp 

Donderdag 26 mei (Hemelvaart) – zondag 29 mei 2022 (vier dagen) zal er een workshop ‘Compassie in je leven’ plaatsvinden in Conferentieoord de Poort, in de bosrijke omgeving tussen Groesbeek en Malden (bij Nijmegen).

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL):

Compassie (of mededogen) is het vermogen sensitief te zijn bij pijn en lijden van onszelf en van anderen, en de bereidheid dit te verlichten en te voorkomen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Achtergrond:

Veel mensen met langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet.) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Frits Koster en Erik van den Brink hebben bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), onderdeel van Lentis Groningen, een groepsgerichte training opgezet voor hen die al vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness. Dit programma bestaat uit acht sessies en één extra oefen- of stiltesessie. Deze Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden hebben dat de cursus MBSR/MBCT hen goed heeft gedaan, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulnessbeoefening ontdekt hebben, persoonlijk en/of professioneel, ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping. De groeiende werkdruk in de moderne gezondheidzorg gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten,  een tekortschietende zelfcompassie en symptomen van een burn-out. Speciaal voor hen die niet in staat zijn een achtweekse training in te passen, is deze workshop een mogelijkheid het programma in een gecondenseerde vorm te volgen.

Doelgroep:

Gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere (G)Gz-professionals. Ook coaches, leraren en andere professionals die werken met mensen zijn van harte welkom. De verdiepingsworkshop is vooral geschikt voor hen die al vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness en hun beoefening willen verdiepen. Daarnaast kan deelname een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met com-passiegerichte methodieken. Degenen die trainer willen worden in dit programma, wordt aangeraden om daarna de speciaal daarvoor ontwikkelde scholingsmodules te volgen: zie www.compassietraining.nl/.

Locatie:

De Poort, Groesbeek. Zie www.depoort.org/.

Deelnamecriteria:

Als basisvoorwaarde geldt dat deelnemers de cursus MBSR/MBCT/Breathworks hebben gevolgd of minimaal een jaar vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness via een meditatieve traditie.

Doel van de workshop/retraite:

 • Het op ervaringsniveau (als deelnemer) kennismaken met de belangrijkste oefeningen van de compassietraining.
 • Het verdiepen van de eigen mindfulnessbeoefening met compassiegerichte perspectieven.
 • Een gedeelte van de workshop zal plaatsvinden in stilte/retraitesfeer, om ervaringen in stilte te kunnen verwerken en uit te kunnen rusten.

Inhoud:

Naast het verder trainen van mindfulness komt het volgende aan bod:

 • Pijn en lijden als onderdeel van het menselijke bestaan.
 • Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • ‘Wat we niet gekozen hebben is niet onze fout’.
 • Inzicht in drie centrale emotieregulatiesystemen, het gevaar-, jaag- en zorg/kalmeringssysteem.
 • Tend & befriend: een vierde instinctieve reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Bestanddelen van zelf-compassie en antidota tegen zelfhaat, zelfisolatie & over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en ‘de innerlijke criticus’.
 • Hoe het voorstellingsvermogen de beoefening kan ondersteunen en hoe training in compassie en de ontwikkeling van een ‘innerlijke helper’ de balans helpen herstellen.
 • Het ontwikkelen van de compassiemodus met behulp van de zintuigen, aandacht geven, voelen, redeneren, het voorstellingsvermogen en gedrag.
 • Wat bijdraagt aan geluk en de Vier Levensvrienden: vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Dagelijks zal facultatief een sessie mindful bewegen worden aangeboden door Jetty Heynekamp.

Data en tijden:

  • De workshop begint donderdagmiddag 26 mei om 14.00 uur. Als je wilt kun je donderdag beginnen met een lunch. Je dient deze wel zelf te reserveren, het is niet bij de prijs inbegrepen. Dit kun je doen als je ook een kamer reserveert bij de Poort. Je kunt ook apart voor deze lunch reserveren als je elders overnacht.
  • De workshop eindigt zondag 29 mei om 13.00 uur, met erna nog een gezamenlijke lunch; deze is wel bij de prijs inbegrepen.
  • De tijden zijn als volgt: donderdag van 14.00-17.00 uur, vrijdag van 9-17 uur; zaterdag van 9-17 uur en zondag van 9-13 uur.

Kosten:

 • De kosten bedragen € 395 inclusief een dagelijkse lunch, koffie/thee en handouts. De kosten zijn inclusief btw 21%.
 • Overnachting: je kunt via www.depoort.org/ zelf een kamer reserveren als je bij De Poort wilt overnachten. Overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 • Het is mogelijk om het hulpboek Compassie in je leven (Boom, 2019) en/of het boek Compassievol leven (Boom, 2016 vierde herziene druk) ter plekke te kopen met 15% korting.
Accreditatie:

Omdat het een ervaringsgericht programma betreft en om de kosten bescheiden te houden, zal geen accreditatie worden aangevraagd. Er wordt na afloop een bewijs van deelname uitgereikt voor 20 scholingsuren.

Overig:

Er zijn stoelen aanwezig. Graag zelf een bankje en/of een meditatiekussen en meditatiemat meebrengen. Deelnemers wordt aangeraden gemakkelijk zittende kledij, een (fleece)dekentje en eventuele andere hulpmiddelen mee te nemen die de beoefening kunnen ondersteunen.

Onderbouwing:

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie, en is geïnspireerd onder meer op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Kristin Neff en Barbara Fredrickson. Zie www.compassietraining.nl/onderzoek/ voor diverse vormen van onderzoek die zijn verricht op basis van het MBCL-programma.

Frits Koster, psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer, verbleef 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij o.a. boeddhistische psychologie studeerde. Hij schreef diverse boeken (Asoka) en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits volgde scholing in Compassion Focused Therapy en in Mindful Self-Compassion. Hij werkt als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), Lentis. Hij is geschoold in het Interpersonal Mindfulness Program (IMP). Samen met Erik van den Brink heeft hij de training Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) opgezet; deze training wordt beschreven in hun gezamenlijke boeken ‘Compassievol leven’ (Boom, 2016) en het hulpboek ‘Compassie in je leven’ (Boom, 2019). Deze boeken zijn en worden inmiddels in diverse talen en landen uitgebracht.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Zij heeft samen met haar man Frits het Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness opgezet, van waaruit zij meditatieretraites verzorgen in binnen- en buitenland. Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’ en houdingsadviezen.

Meer informatie:

Meer info kan verkregen worden via Jetty Heynekamp (tel. 0594-621807 of info@mindfulnesstraining.nl. Zie ook www.fritskoster.nl/ of www.compassietraining.nl/.


Opgave:

Graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en z.s.m. opsturen. Je opgave is pas geldig na een aanbetaling van € 150 te storten op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘MBCL mei22’. Vervolgens krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt voor aanvang van de workshop. Na opgave ontvang je een week voor aanvang een bevestiging met meer gedetailleerde informatie.

ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de workshop Compassie in je leven do 26 – zo 29 mei 2021 in Groesbeek.

Ik geef me op voor de bovengenoemde workshop. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

  Voornaam en achternaam:

  M / V

  ManVrouw

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Ervaring mindfulnessbeoefening in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):

  Kosten (inclusief 21% btw, koffie/thee en een dagelijkse lunch, exclusief overnachtingen):

  Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:

  Opmerkingen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.
  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld,  z.s.m. te storten op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid en Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Groesbeek mei22’.
  Bij voortijdige annulering van de workshop hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht. Bij het niet op komen dagen wordt 100% van het deelnametarief in rekening gebracht.

  INFO

  Workshop Compassie in je leven
  Donderdag 26 – zondag 29 mei 2022 (4 dg).
  Locatie: Conferentieoord de Poort, Groesbeek.

  Kosten: zie hier


  Meer info: Jetty Heynekamp: tel. 0594-621807 of info@mindfulnesstraining.nl