INFO

Wanneer: van vrijdag 30 juni – donderdag 6 juli 2017.

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp.

Kosten: zie hier


Klik hier om je online aan te melden; je kunt ook het aanmeldingsformulier (pdf) printen, invullen en opsturen.

Meer informatie: Jetty Heynekamp 0594-621807
of klik hier voor e-mailcontact.

Verdiepingsweek zelfcompassie en compassie voor anderen

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Compassie vraagt moed en ruimhartigheid. Het blijkt dat velen in hulpverlenende beroepen toenemend kwetsbaar zijn voor burnout en weinig ruimte ervaren om goed voor zichzelf te zorgen. Zij zijn vaak wel compassievol naar anderen maar hebben moeite met het begrip zelfcompassie. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Zelfcompassie en compassie naar anderen gaan hand in hand; hulpverleners die goed voor zichzelf zorgen, kunnen ook beter voor hun cliënten zorgen.

Erik van den Brink en Frits Koster bieden vanuit het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) te Groningen i.s.m. het Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness (TMM) en MBCL-Trainingen van vrijdag 30 juni tot donderdag 6 juli 2017 een zesdaags programma in retraitesfeer aan voor hulpverleners en andere professionals die met mensen werken, waarin zij zelf ervaringsgericht kennis kunnen maken met oefeningen en thema’s uit het MBCL-programma.

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL):

Psychiater Erik van den Brink en meditatieleraar Frits Koster hebben een groepsgerichte compassietraining opgezet voor mensen die kwetsbaar zijn voor terugkerende of langdurige gezondheidsproblemen en die lijden onder overmatige zelfkritiek, hoge eisen aan zichzelf en gebrek aan vriendelijkheid en zorgzaamheid naar zichzelf. Deze cursus biedt een vervolgtraject voor hen die eerder hebben deelgenomen aan een mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) en ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen. De training heet officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) en is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Het programma is geïnspireerd onder meer op het werk van Paul Gilbert (2009), Christopher Germer (2012); Kristin Neff (2011); Barbara Fredrickson (2013) en Rick Hanson (2013). Het verenigt transdiagnostisch toepasbare inzichten uit evolutionaire psychologie, hechtingstheorie, derde generatie cognitieve gedragstherapie (MBCT, ACT, CFT), neurowetenschappen en positieve psychologie.

Het doel van de compassieweek:logo MBCL nw transparant
De compassieweek is gericht op de eigen beoefening. De volgende doelen staan centraal:

 • Verdiepen van zelfzorg en burnoutpreventie.
 • Verdiepen van empathie en een compassievolle houding naar cliënten/patiënten.
 • Verdiepen van de mindfulness-beoefening met compassiegerichte oefeningen.

Voor wie?
Hulpverleners uit de (G)Gz zoals psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten, artsen en verpleegkundigen en andere professionals die met mensen werken, zoals coaches, onderwijzers, geestelijk verzorgers en leidinggevenden.

N.B. Deelnemers dienen vertrouwd te zijn met mindfulnessbeoefening en hebben bij voorkeur een achtweekse mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) gevolgd.

Onderbouwing:
Empathie wordt als een belangrijke kwaliteit beschouwd voor elke therapeutische relatie. De waarde van mindfulness daarbij wordt al langere tijd erkend in de wetenschappelijke literatuur (Hick & Bien, 2008; Wilson & Dufrene, 2008). Toch komen empathiemoeheid en daarmee samenhangend burnout veel voor onder hulpverleners (Figley, 2002; Firth-Cozens, 2001; Shanafelt et al., 2012; Skovholt & TrotterMathison, 2011; Weiss, 2004). Hulpverleners blijken al in hun opleidingsfase gevoelig te zijn hiervoor (Chen et al., 2012; Dyrbye et al., 2010; Neumann et al., 2011; Ward et al., 2012). Op mindfulness gebaseerde oefenprogramma’s kunnen empathiemoeheid en burnout helpen voorkomen, en positief bijdragen aan zelfbewustzijn, zelfcompassie en empathisch vermogen (Karpowicz et al., 2009; Saunders et al., 2007; Shapiro et al., 2005, 2007). Aandachtig en zorgvuldig op elkaar afstemmen (attunement) blijkt een kalmerend effect te hebben en op neurobiologisch niveau diepe resonantie teweeg te brengen (Porges, 2011; Siegel, 2007). De beoefening van vriendelijkheid en compassie naar onszelf en anderen kan ons in een gezondheid bevorderende spiraal van positiviteitsresonantie brengen in ons biologische, psychologische en sociale functioneren (Fredrickson et al., 2008; Kok & Fredrickson, 2010; Kok et al., 2013). Het programma dat hier geboden wordt biedt een manier om mindfulness, empathie en compassie verder te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een betere zelfzorg, burnoutpreventie en effectievere zorg aan cliënten/patiënten.

huize elisabeth

Locatie:
Huize Elisabeth, Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp (tel. 0541-753256, op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur). Zie www.huizeelisabethdenekamp.nl voor een impressie van het centrum.

Data en tijden:
De verdiepingsweek begint vrijdag 30 juni om 20.00 uur (entree vanaf 18.30 uur) en eindigt donderdag 6 juli om 11.30 uur. Er is gewoonlijk steeds ook een avondprogramma.

 

Inhoud:
Het programma bestaat uit onderdelen waarbij verschillende oefenvormen worden aangeboden, zoals geleide meditaties, reflectie en exploratie in de groep en interpersoonlijke mindfulnessoefeningen in twee- of in meertallen. De week vindt gedeeltelijk plaats in retraitesfeer omdat we – buiten de programmaonderdelen waarbij aandachtig gesproken en geluisterd wordt – zoveel mogelijk de stilte respecteren en ruimte bieden voor persoonlijke beoefening

Thema’s die aan bod komen:

 • Het gelaagde brein en de emotieregulatiesystemen. Het ontwerp is niet onze fout maar hoe kunnen we er zo gezond mogelijk mee omgaan? Hoe voorkomen we dat ons gevaar- en jaagsysteem overactief worden en voeden we ons zorg- en kalmeringssysteem (taking in the good).
 • Het herkennen van stressreacties in lichaam en geest en de psychologische equivalenten van fight, flight, freeze (respectievelijk zelfkritiek, zelfisolatie en overidentificatie) en tend & befriend. De componenten van zelfcompassie als belangrijke antidota: vriendelijkheid naar jezelf, common humanity en mindfulness bij pijn en lijden.
 • Hoe ons voorstellingsvermogen voor en tegen ons kan werken en hoe we kunnen werken met ons voorstellingsvermogen om de compassie-modus te voeden.
 • Compassievol omgaan met weerstand, verlangen en innerlijke patronen.
 • De innerlijke criticus en de innerlijke helper. – Schuld, schaamte en vergeving van jezelf en anderen.
 • Zelfzorg en zorg voor anderen in het dagelijks leven.
 • Compassie als een van vier heilzame kwaliteiten die elkaar aanvullen en versterken: vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Meditatief communiceren seculier

Kosten:

 1. De kosten bedragen € 795 voor de gehele training. Hiervan is € 439 voor het verblijf op een eenpersoonskamer. WC en douchegelegenheid zijn op de gang; er worden vegetarische maaltijden geserveerd. De prijzen voor het verblijf zijn BTW-vrij.
 2. Voor de organisatie en de begeleiding wordt € 356 (inclusief BTW 21%) gerekend.
 3. Dekbedden, kussens en beddengoed worden verstrekt door het centrum. Een handdoeken-set kan gehuurd worden à € 4.
 4. Voor zelfstandigen en deelnemers vanuit een bedrijf zijn de organisatie- en begeleidingskosten exclusief BTW 21%. In dat geval wordt de factuur naar het opgegeven adres gestuurd.
 5. Deelnemers die werkzaam zijn bij Lentis of bij GGZ-Drenthe krijgen 20% korting op de kosten voor begeleiding en organisatie.

Accreditatie:
Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal voor de Verdiepingsweek niet automatisch accreditatie worden aangevraagd omdat deelnemers doorgaans bij verschillende beroepsverenigingen zijn aangesloten. De uren kunnen wel als nascholing meetellen voor de VMBN. Accreditatie bij een specifieke beroepsvereniging kan op verzoek worden aangevraagd indien u zich naast de aanmelding voor deelname minimaal drie maanden voor aanvang van de workshop heeft aangemeld voor een accreditatieaanvraag. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar Alice Til, leidinggevende bij het Centrum Integrale Psychiatrie te Groningen, e-mailadres aa.til@lentis.nl.
De accreditatieaanvraag wordt verzorgd door het CIP. De extra kosten voor het aanvragen van accreditatie worden vanuit het CIP onder de aanvragers van de desbetreffende beroepsvereniging verrekend en in rekening gebracht, ook als een beroepsvereniging besluit geen of weinig accreditatiepunten toe te kennen. U kunt zelf bij uw beroepsvereniging nagaan wat de kosten per aanvraag zijn. Het programma draagt vooral bij aan de competentiegebieden (CanMeds) communicatie en professionaliteit. Daarnaast worden oefeningen aangeleerd die ook in het (therapeutisch) werken met cliënten/patiënten kunnen worden toegepast.

Een deelnamebewijs wordt na afloop verstrekt. Er wordt hierbij uitgegaan van 45 scholingsuren.

Overig:

 • Deelnemers wordt aangeraden gemakkelijk zittende kledij, een handdoek, (fleece)dekentje, sloffen en een eigen meditatiekussen en/of -bankje en een yoga-mat mee te brengen, alsook eventuele andere hulpmiddelen die de beoefening kunnen ondersteunen.
 • Het is mogelijk om het boek ‘Compassievol leven’ en/of het hulpboek ‘Compassie in je leven’ aan te schaffen met 20% korting; Dit kan besteld worden door een mail te sturen naar info@fritskoster.nl. We nemen dit boek dan mee naar de Verdiepingsweek.

Meer informatie:

Aanmelding:
U kunt zich digitaal aanmelden via www.fritskoster.nl/agenda of door bijgevoegd aanmeldformulier (blz. 5) ingevuld en ondertekend op te sturen naar Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness, Peperweg 9, 9891 AK Ezinge. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar; de scholing gaat door bij minimaal 14 aanmeldingen. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst van de aanbetaling; graag z.s.m. aanmelden als u mee wilt doen.

N.B. De opgave is geldig na een aanbetaling van €150, te storten op IBAN-nummer NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Verdiepingsweek’.

Hierna krijgt u – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het resterende bedrag uiterlijk een week voor aanvang van de training worden overgemaakt. Een week voor aanvang van de training krijgt u een e-mail met meer gedetailleerde informatie over het verblijf in Huize Elisabeth.

Docenten:

frits kosterFrits Koster, psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer, verbleef 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij o.a. boeddhistische psychologie studeerde. Hij schreef diverse boeken (Asoka en Silkwormbooks) en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar. Hij voltooide de opleiding tot mindfulnesstrainer bij het Instituut voor Mindfulness (IvM) en is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese en Aziatische landen. Hij heeft samen met zijn vrouw een eigen praktijk onder de naam Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness, van waaruit hij mindfulness- en compassie-retraites begeleidt in binnen- en buitenland. Hij volgde scholing in Compassion Focused Therapy (Chris Irons en Paul Gilbert) en in Mindful Self-Compassion (Christopher Germer en Kristin Neff).

Erik van den Brink 2014Drs. Erik van den Brink, psychiater/psychotherapeut en mindfulnesstrainer, heeft ruim 25 jaar ervaring in de GGZ. Hij was vanaf de oprichting betrokken bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis te Groningen en is de laatste jaren werkzaam bij Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum te Haren. Hij geeft tevens onderwijs vanuit MBCL Trainingen in binnen- en buitenland. Hij ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer op basis van jarenlange meditatie-ervaring en scholing in MBSR/MBCT bij vooraanstaande docenten. Hij verdiepte zich in psychotherapeutische scholen met mindfulness-based en compassiegerichte toepassingen en volgde trainingen bij pioniers in deze gebieden: Acceptance and Commitment Therapy (Steven Hayes en Kelly Wilson); Compassion Focused Therapy (Paul Gilbert en Chris Irons); Mindful SelfCompassion (Christopher Germer en Kristin Neff). 


Beide docenten geven trainingen MBCT/MBSR/MBCL voor zowel cliënten als hulpverleners in de GGz en zijn geschoold in Interpersoonlijke Mindfulness (Florence Meleo-Meyer en Phyllis Hicks). Samen hebben zij ‘Compassievol leven’ (Boom, 2012), het audioboek ‘Vier levensvrienden’ (Asoka, 2013) en het hulpboek ‘Compassie in je leven’ (Boom, 2015) gepubliceerd. Hun gezamenlijke boek ‘Compassievol leven’ is inmiddels in diverse talen en landen uitgebracht; een herziene Nederlandse editie is in november 2016 verschenen. Jetty Heynekamp, mindfulnesstrainer en fysiotherapeut, zal dagelijks een sessie ‘mindful bewegen’ verzorgen. 

Data: vrijdag 30 juni – donderdag 6 juli 2017
Aanvang: Je bent vrijdag welkom v.a. 18.30 uur; het formele programma begint om 20.00 uur. De Verdiepingsweek eindigt donderdag 6 juli na de lunch.
Plaats: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp (tel. 0541-753256, op werkdagen van 9.00-12.00 uur). Zie www.huizeelisabethdenekamp.nl.
Begeleiding: Erik van den Brink en Frits Koster
Kosten:
 • De kosten bedragen € 795 voor de gehele training. Hiervan is € 439 voor het verblijf op een eenpersoonskamer. WC en douchegelegenheid zijn op de gang, er worden vegetarische maaltijden geserveerd. De verblijfskosten zijn BTW-vrij.
 • Voor de organisatie en de begeleiding wordt € 356 (incl. BTW 21%) gerekend.
 • Dekbedden, kussens en beddengoed worden verstrekt door het centrum. Een handdoekenset kan ter plekke gehuurd worden à € 4.
 • N.B. Voor zelfstandigen en deelnemers vanuit een bedrijf zijn de organisatie- en begeleidingskosten exclusief BTW 21%. In dat geval wordt de factuur naar het opgegeven adres gestuurd. 
 • Deelnemers die werkzaam zijn bij Lentis of bij GGZ-Drenthe krijgen 20% korting op de kosten voor begeleiding en organisatie.
Bijzonderheden: Deelnemers wordt aangeraden gemakkelijk zittende kledij, een handdoek, (fleece)dekentje, sloffen en een eigen meditatiekussen en/of -bankje en een yoga-mat mee te brengen, alsook eventuele andere hulpmiddelen die de beoefening kunnen ondersteunen.
Meer info:
Opgave: U kunt zich online aanmelden of het bijgevoegd aanmeldingsformulier (pdf) (blz. 5) volledig ingevuld en ondertekend opsturen. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar; de scholing gaat door bij minimaal 16 aanmeldingen. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst van de aanbetaling. Graag z.s.m. aanmelden als u mee wilt doen. U kunt hiervoor het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en opsturen. Uw opgave is pas geldig na een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Verdiepingsweek’. Hierna krijgt u – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het resterende bedrag uiterlijk een week voor aanvang van de training worden overgemaakt. Een week voor aanvang van de training ontvangt u een e-mail met meer gedetailleerde informatie over het verblijf in Huize Elisabeth.

AANMELDINGSFORMULIER 

Ik wens mee te doen aan de Verdiepingsweek (Zelf)compassie voor de hulpverlener van 30 juni – 6 juli 2017
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn fysieke en psychische gezondheid tijdens deze retraite en als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

  Voornaam en achternaam:
  M / V ManVrouw
  Geboortedatum:
  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:
  Telefoon:
  Adres (straat en huisnummer):
  Postcode:
  Woonplaats:
  E-mailadres:
  Beroep/dagbesteding:
  Ervaring mindfulnessbeoefening in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):
  Eventueel dieet - (graag in dat geval een beschrijving opsturen)
  Kosten (inclusief btw 21%): Eigen kamer - € 565 voor de gehele workshop/retraite
  Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:
  Opmerkingen:
  Datum:
   

  N.B. Het is verstandig contact op te nemen met een van de retraitebegeleiders in geval van fysieke beperkingen (bijvoorbeeld bij bewegingsbeperkingen, gehoor- of gezichtsproblemen) die deelname kunnen bemoeilijken. Ook wanneer je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met een van de retraitebegeleiders.

  N.B. Je aanmelding is geldig als de aanbetaling van € 150 is overgemaakt op IBAN-nummer NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Verdiepingsweek’, en als dit formulier (digitaal) is verzonden.

  Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 25,- administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.

   

  Menu