LOGO MMM

INFO

Wanneer: dinsdag 10 – zondag 15 november 2020

Waar: online
Kosten: zie hier


Meer informatie:
– Aukje Rood: tel. 0161-234855 of 06-21683794. E-mail.
– Jetty Heynekamp: tel. 0594-621807. E-mail.

Dinsdag 10 – zondag 15 november 2020 (5 etmalen) zal er een Nederlandstalige online retraite ‘Mindfulness Yoga, Meditatie & Mildheid’ plaatsvinden voor mediterenden die al eerder een retraite gevolgd hebben.

Mindfulness Yoga: Mindfulness yoga is een vorm van yoga waarbij de techniek van de Vipassana meditatie op de voorgrond ligt. Dit betekent dat in actieve vorm, door het uitvoeren van verfijnde bewegingsoefeningen, opmerkzaamheid (mindfulness) beoefend en gescherpt wordt. In het lichaam is meer op te merken dan alleen de bewegingen die het maakt. We hebben gedachten, er zijn stemmingen, emoties en allerlei innerlijke sensaties als reactie op de bewegingen. Wanneer we stiller en met meer aandacht gaan bewegen ontvouwt zich een heel spectrum aan waarnemingen die ons bewust, soepel en vrijer kunnen maken.

Mildheid: op de schaal van een ‘welzijnsthermometer’ richt compassie zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Vriendelijkheid en compassie zijn hartverwarmend en kunnen worden samengevat in de term ‘mildheid’. Mildheid maakt het hart open en accepterend, waardoor we vrede kunnen sluiten met onszelf en met de wereld om ons heen.

Mindfulness of opmerkzaamheid verwijst naar het vermogen erkennend én objectief gewaar te zijn wat zich op het moment in of aan ons voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat wordt waargenomen. De beoefening van mindfulness is eeuwenoud en heeft o.a. een centrale rol bij Vipassana- of Inzichtmeditatie. Tegenwoordig worden de basisprincipes van mindfulness ook zeer succesvol toegepast bij chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie.

Frits Koster (geb. ’57) beoefent inzichtmeditatie sinds 1979 en heeft zes jaar als monnik doorgebracht in boeddhistische kloosters in Zuidoost Azië. Hij is inmiddels uitgetreden, werkt als mindfulness- en compassietrainer in de GGz en als docent in opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen. Frits is auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka en Boom). Zie www.fritskoster.nl.

Aukje Rood (geb ’50) kwam in 1980 in aanraking met yoga en geeft yogalessen sinds 1985. Vanaf 2001 ontwikkelde haar manier van lesgeven zich meer naar de aandachtgerichte en verfijnde vorm van de mindfulness yoga. Zij begeleidt sinds 2000 vipassana meditatiegroepen in Breda en is docent bij diverse opleidingen tot mindfulnesstrainer in Nederland. Zie www.mindfulnessyoga.nl.

 

 

Data: Dinsdag 10 – zondag 15 november 2020
Aanvang: Je bent dinsdag v.a. 14.00 uur; de retraite eindigt zondag om 13.00 u.
Plaats: Online. Deelnemers wordt van tevoren een zoomlink gestuurd.
Begeleiding: Frits Koster (Inzichtmeditatie), Aukje Rood (Yoga) en Jetty Heynekamp (Organisatie).
Kosten: De kosten zijn € 175 inclusief 21% btw.
Bijzonderheden: We zullen deelnemers van tevoren een meditatieprogramma sturen.  In dat programma zullen vaste tijden staan waarop we samenkomen en daarnaast periodes dat je zelf thuis of elders – bijvoorbeeld in een te huren vakantiehuisje – kunt mediteren. Deze optie vraagt wel een goede internetverbinding, er is in het online programma uiteraard ruimte voor aanpassing naar de omstandigheden waarin je de retraite volgt.

N.B. Als je onder andere ook meedoet aan de retraite in een certificeringstraject voor mindfulness-trainers dan is het goed bij optie 2 de informatie te lezen op https://www.vmbn.nl/wp-content/uploads/2020/07/leidraad-online-retraites-18-06-20.pdf en ons ruim van tevoren te mailen, zodat we kunnen verkennen of het online-aanbod passend is.

Meer info:
Opgave: Door hieronder het digitale aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. Je aanmelding is geldig als ook de betaling van € 175 is overgemaakt, z.s.m. te storten op IBAN-rekeningnummer NL03 SNSB 0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Online MMM’. Na opgave ontvang je van tevoren een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het online op retraite gaan.
Annulering: Bij annulering tot een dag voor aanvang van de retraite wordt 50% van het deelnametarief in rekening gebracht. Bij annulering vanaf dinsdag 10 november 2020 is geen recht op teruggave van het deelnamebedrag.

AANMELDINGSFORMULIER
Ik wens mee te doen aan de online retraite ‘Mindfulness Yoga, Meditatie & Mildheid’ van dinsdag 10 – zaterdag 15 november 2020.

‘Ik geef me op voor de bovengenoemde periode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

Error: Contact form not found.

N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

N.B. Je aanmelding is pas geldig als ook de betaling van € 175 is overgemaakt, z.s.m. te storten op IBAN-rekeningnummer NL03 SNSB 0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Online MMM’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het deelnamebedrag. Na opgave ontvang je voor aanvang van de retraite via de mail een zoomlink en een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over de online retraite.

LOGO MMM