Meditatieretraite Mildheid & Mindfulness 4-9 januari 2022

Van dinsdag 4 – zondag 9 januari 2022 zal er een 5 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in het Franciscushuis in  Denekamp. In deze retraite staat het ontwikkelen van mildheid en mindfulness centraal.

Mildheid:
Op de schaal van een ‘welzijnsthermometer’ richt compassie zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Vriendelijkheid en compassie zijn hartverwarmend en kunnen worden samengevat in de term ‘mildheid’. Mildheid maakt het hart open en accepterend, waardoor we vrede kunnen sluiten met onszelf en met de wereld om ons heen.

Mindfulness
Mindfulness of opmerkzaamheid verwijst naar het vermogen erkennend én objectief gewaar te zijn wat zich op het moment in of aan ons voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat wordt waargenomen. De beoefening van mindfulness is eeuwenoud en heeft o.a. een centrale rol bij vipassana- of inzichtmeditatie. Tegenwoordig worden de basisprincipes van mindfulness zeer succesvol toegepast bij chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Het accent ligt bij het ontwikkelen van opmerkzaamheid middels vipassanā- of inzichtmeditatie. Als ondersteuning en verdieping worden mildheidoefeningen aangereikt. In overleg met de begeleiders kun je bij eventuele gezondheidsbeperkingen ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast wordt er dagelijks (facultatief) een sessie ‘mindful bewegen’ begeleid en zijn er individuele  uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.

Locatie:
Franciscushuis, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp (tel. 0541-753256 – op werkdagen van 9.00 – 11.00).

Data en tijden:
De retraite begint dinsdag 4 januari 14.00 u. (entree vanaf 13.00 u.) en eindigt zondag 9 januari om 14.00 u.

 

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’ en houdingsadviezen. Jetty en Frits zijn (co)auteur van diverse boeken (Asoka, Boom en Lannoo).

Kosten:

 • De kosten zijn € 725 voor een plek op een 1-persoonskamer. Hiervan is € 508 voor het verblijf en het eten; er worden vegetarische maaltijden geserveerd. Voor de organisatie en de begeleiding wordt € 217 gerekend.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw 21%.

Bijzonderheden:

 • Alle kamers hebben een eigen badkamer met toilet, wastafel en douche.
 • De bedden zijn opgemaakt.
 • Neem voor het gemak zelf sloffen, een klokje, een omslagdoek of deken en gemakkelijk zittende kledij mee.
 • Mocht je voor aanvang van de retraite verkoudheidsverschijnselen hebben (hoesten, niezen, loopneus en/of grieperig zijn), of koorts hebben of je ziek voelen, kom dan niet. Mensen die dit hebben of die huisgenoten hebben met deze klachten, kunnen niet komen.

Vervoer:

 • Met de auto: zie de routeplanner van de ANWB of gebruik een navigator.
 • Met het openbaar vervoer: www.ns.nl of www.9292.nl.
 • Vanwege de corona maatregelen doen we geen oproep om te carpoolen.

Meer info:
Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807. Zie ook www.fritskoster.nl

Opgave:
Je aanmelding is pas geldig na het invullen en verzenden van het (digitale) aanmeldformulier en het overmaken van een aanbetaling van € 150 op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Jan-2022’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf in Denekamp.


AANMELDINGSFORMULIER
Ik wens mee te doen aan de retraite Mildheid en Mindfulness van 4-9 januari 2022
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

  Voornaam en achternaam:

  M / V

  ManVrouw

  Geboortedatum:

  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:

  Telefoon:

  Adres (straat en huisnummer):

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Beroep/dagbesteding:

  Meditatie-ervaring in het kort:

  Eventueel dieet - (alleen op medische indicatie, graag een beschrijving toevoegen):

  Ik wens mee te doen aan de retraite van 4-9 januari 2022 en stem in met de kosten van €725. Hiervan wordt €508 gerekend voor het verblijf en €217 voor de begeleiding en organisatie; alle bedragen zijn inclusief 21% btw.

  Opmerkingen:

  Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:

  Datum:

   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.
  N.B. Je aanmelding is geldig als de aanbetaling van € 150 is overgemaakt op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Januari 2022′. Daarnaast behoort het aanmeldingsformulier (digitaal) ingevuld en verzonden te zijn.
  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.