Retraite Mildheid & Mindfulness 2-9 juli 2023

Van zondag 2 – zondag 9 juli 2023 zal er een 7 etmalen durende meditatieretraite Mildheid & Mindfulness worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr).

 

Mildheid:
Op de schaal van een ‘welzijnsthermometer’ richt compassie zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Vriendelijkheid en compassie zijn hartverwarmend en kunnen worden samengevat in de term ‘mildheid’. Mildheid maakt het hart open en accepterend, waardoor we vrede kunnen sluiten met onszelf en met de wereld om ons heen.

Mindfulness:
Mindfulness of opmerkzaamheid verwijst naar het vermogen erkennend én objectief gewaar te zijn wat zich op het moment in of aan ons voordoet, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat wordt waargenomen. De beoefening van mindfulness is eeuwenoud en heeft o.a. een centrale rol bij vipassana- of inzichtmeditatie. Tegenwoordig worden de basisprincipes van mindfulness zeer succesvol toegepast bij chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Als extra ondersteuning in de beoefening worden oefeningen aangereikt in mildheid en compassie. In overleg met de begeleider kun je echter ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen, waarbij meer rekening gehouden wordt met individuele behoeftes en eventuele gezondheidsbeperkingen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast worden dagelijks bewegingsoefeningen begeleid en zijn er individuele en/of groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.


Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met de beoefening van inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Europa.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer. Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook mindful bewegen en houdingsadviezen.
Frits en Jetty zijn (co)auteur van diverse boeken (Asoka, Boom en Lannoo).

Data en tijden:
De retraite begint zondag 2 juli 15.00 u. en eindigt zondag 9 juli 14.00 u.

Plaats:
Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen (tel. 0521-321204).

Begeleiding: Frits Koster & Jetty Heynekamp.

Kosten:

 • Voor een eenpersoonskamer: hiervoor bedragen de kosten € 862 voor de gehele retraite, hiervan is € 666 voor logies en verblijf en € 196 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Een plek op een tweepersoonskamer: hiervoor bedragen de kosten € 700 voor de gehele retraite, hiervan is € 504 voor het logies en verblijf en € 196 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
 • Als in het centrum zelf geen kamers meer beschikbaar zijn dan kan gekeken worden naar overnachting in een pension op 300 meter afstand van het centrum. Er zijn daar een- en tweepersoonskamers beschikbaar.
 • De prijzen voor het verblijf zijn inclusief koffie, thee en vegetarische maaltijden. Dekbedden, kussens, beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum (of het pension).

Diëten:
Wat betreft diëten hanteert de Noorder Poort het volgende strikte beleid: er zal alleen rekening worden gehouden met diëten op voorschrift van een medisch specialist of natuurarts. Dit omdat de keuken van de Noorder Poort niet is uitgerust om rekening te houden met uitgebreide dieetvoorschriften.

Meer informatie:
Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807. Zie ook www.fritskoster.nl.

Opgave:
Je kunt je (hieronder) online aanmelden of hiervoor het aanmeldingsformulier van het pdf-bestand invullen en opsturen. Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150 op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juli 2023’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.


 

AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de vipassana meditatieretraite van 2-9 juli 2023

‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

  Voornaam en achternaam:
  Gender identiteit:
  Geboortedatum:
  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:
  Telefoon:
  Adres (straat en huisnummer):
  Postcode:
  Woonplaats:
  E-mailadres:
  Beroep/dagbesteding:
  Meditatie-ervaring in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):
  Eventueel dieet - (alleen op medische indicatie, graag een beschrijving invoegen)
  Kosten (inclusief btw 21%):
  Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen:
  Opmerkingen:
  Datum:
   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.


  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is overgemaakt op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juli 2023’, en als het aanmeldingsformulier (digitaal) is ingevuld en verzonden. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.