Meditatieretraite Mindfulness en de vier Levensvrienden 4-11 juli 2021

INFO

Wanneer: van zondag 4 – zondag 11 juli 2021.

Waar: Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr)

Kosten: zie hier

Het is mogelijk om je On-line aan te melden of  klik hier om een pdf-bestand te kunnen printen en opsturen.

Meer informatie: Jetty Heynekamp, tel. 0594-621807
of klik hier voor e-mailcontact.

Van zondag 4 – zondag 11 juli 2021 zal er een 7 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr).

In deze retraite staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal. Als ondersteuning en verdieping worden oefeningen aangereikt m.b.t. vier levensvrienden, die in het boeddhisme ‘de vier Nobele Verblijven’ (brahmavihāra) worden genoemd. Deze vier levensvrienden bieden verschillende mogelijkheden bij verschillende situaties in ons leven en kunnen ontwikkeld worden in relatie tot onszelf en in relatie tot anderen.

Vriendelijkheid (mettā) draagt de wens in zich dat alle wezens gelukkig mogen zijn. Vriendelijkheid richt zich op het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Zij biedt een medicijn bij haat en intolerantie en bloeit op als we het goede in onszelf en/of in anderen kunnen erkennen.

Compassie of mededogen (karunā) is een dieper bewustzijn van pijn en lijden bij onszelf en/of bij anderen, gekoppeld aan de wens deze te verzachten. Mededogen is een medicijn bij wreedheid en valsheid; ze ontstaat wanneer vriendelijkheid pijn en lijden ontmoet.

(Mede)vreugde (muditā) kan ontstaan wanneer er iets te vieren is. Zij laat zich zien als de vreugdevolle sympathiebetuiging met materiële en immateriële voorspoed en rijkdom en manifesteert zich onder andere ook als ontroering en dankbaarheid. Muditā heeft een feliciterend karakter en biedt een medicijn bij jaloezie.

Gelijkmoedigheid of ruimhartigheid (upekkhā) zorgt er voor dat we mensen en situaties met een evenwichtige en relativerende wijsheid in de juiste proporties kunnen zien en niet verblind worden door gehechtheid of aversie. Zij heeft het karakter van een begripvolle onpartijdigheid en belangeloosheid. Gelijkmoedigheid wordt beschouwd als een medicijn tegen extreme passie en extreme haat; daarnaast brengt zij innerlijk evenwicht bij gevoelens van overmatige betrokkenheid, trots en arrogantie.

meditatiehoudingen

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. Het accent ligt bij het ontwikkelen van opmerkzaamheid middels vipassanā- of inzichtmeditatie; als ondersteuning en verdieping is er ruimte voor het ontwikkelen van de vier levensvrienden. In overleg met de begeleider kun je bij eventuele gezondheidsbeperkingen ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast worden dagelijks (facultatief) een sessie ‘mindful bewegen’ begeleid en zijn er individuele en groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces.

Locatie: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen (tel. 0521-321204).


Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM) en medeauteur van diverse audioboeken (uitgeverij Asoka). 

Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook dagelijks een sessie ‘mindful bewegen’ en houdingsadviezen. 

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met inzichtmeditatie. Hij heeft zes jaar als boeddhistisch monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Hij is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie, Lentis. Frits is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen en auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka en Boom).


Data en tijden: De retraite begint zondag 4 juli om 15.00 u. (entree v.a. 14.00 u) en eindigt zondag 11 juli 14.00 u.
Plaats: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, Wapserveen (tel. 0521-321204).
Begeleiding: Frits Koster en Jetty Heynekamp.
Kosten:
 • Voor een plek op een tweepersoonskamer zijn de kosten € 639 voor de gehele retraite. Hiervan is € 445 voor het verblijf; de kosten voor de begeleiding en organisatie bedragen € 194.
 • Een eenpersoonskamer: hiervoor wordt € 161 extra in rekening gebracht.
 • Als in het centrum zelf geen kamers meer beschikbaar zijn dan kan gekeken worden naar overnachting in een pension op 300 meter afstand van het centrum. Er zijn daar een- en tweepersoonskamers beschikbaar. Er zijn geen meerkosten verbonden aan het verblijf op het logeeradres.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw 21% en vegetarische maaltijden. Dekbedden, kussens, beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum (of het logeeradres).
Diëten: Wat betreft diëten hanteert de Noorder Poort een strikt beleid. Er zal alleen met diëten op voorschrift van een medisch specialist rekening worden gehouden, ook dan graag in overleg. Dit omdat de keuken van de Noorder Poort niet is uitgerust om rekening te houden met uitgebreide dieetvoorschriften.
Meer info: Meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807). Zie ook www.mindfulnesstraining.nl en www.fritskoster.nl.
Opgave: Je kunt je (hieronder) online aanmelden of hiervoor het aanmeldingsformulier van het pdf bestand invullen en opsturen. Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer: NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juliretraite’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt. Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.
AVG: Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en klik hier voor het Privacy Statement van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness.


ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de retraite Mindfulness en de vier Levensvrienden van 4-11 juli 2021.
Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode.Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

  Voornaam en achternaam:
  M / V ManVrouw
  Geboortedatum:
  Indien van toepassing: bedrijfsnaam:
  Telefoon:
  Adres (straat en huisnummer):
  Postcode:
  Woonplaats:
  E-mailadres:
  Beroep/dagbesteding:
  Meditatie-ervaring (methode(s), waar, bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):
  Dieetvoorschrift - alleen op medische indicatie of via een natuurarts, graag een beschrijving invoegen:
  Kosten (inclusief btw 21%):
  Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen
  Opmerkingen:
  Datum:
   

  N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

  N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld.  te storten op IBAN-nummer NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘juliretraite’.

  N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.

  Menu