Vipassana meditatieretraite 15-23 december 2018 Wapserveen

Van zaterdag 15 – zondag 23 december 2018 zal er een 8 etmalen durende Vipassana meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie, landelijk gelegen Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen (Dr).

INFO

Wanneer: van zaterdag 15 -zondag 23 december 2018.

Waar: Zencentrum Noorder Poort, Wapserveen.

Kosten: zie hier.


Download het aanmeldingsformulier pdf of meld je hieronder on-line aan.

Meer informatie: Jetty Heynekamp, tel. 0594621807 of

klik hier voor e-mailcontact.

Vipassana- of inzichtmeditatie is een techniek die stamt uit het boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. In deze meditatievorm staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness centraal; het leren aanschouwen wat er hier en nu gebeurt, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen, rationeel analyseren of verklaren van wat waargenomen wordt.

zencentrum-noorderpoort

Tegenwoordig wordt mindfulness in de gezondheidszorg zeer succesvol toegepast bij chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie. Je kunt het beschouwen als een lichamelijk, mentaal, zintuiglijk en emotioneel bewustwordingsproces, waarbij je op een eenvoudige manier de kracht van opmerkzaamheid leert ontwikkelen. Inzicht, een betere energiehuishouding en innerlijke vrijheid zijn het resultaat.

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. In overleg met de begeleider kun je echter ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen, waarbij meer rekening gehouden wordt met individuele behoeftes en eventuele gezondheidsbeperkingen. Als extra ondersteuning wordt aandacht besteed aan de beoefening van mildheidmeditatie. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie. Daarnaast worden dagelijks (facultatief) bewegingsoefeningen begeleid en zijn er individuele en groepsmatige uitwisselingsgesprekken over het meditatieproces. meditatiehoudingen

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is moeder van twee kinderen, werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook mindful bewegen en houdingsadviezen.

Frits Koster (geb. ’57) beoefent sinds 1979 inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië geleefd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer in de GGZ. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen en  auteur van diverse boeken (uitg. Asoka en Boom).

Data: Zaterdag 15 – zondag 23 december 2018.
Aanvang: De retraite begint zaterdag 15 december om 15.00 u. (entree vanaf 14.00 u.) en eindigt zondag 23 december om 14.00 u.
Plaats: Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen (tel. 0521-321204)
Begeleiding: Frits Koster (Inzichtmeditatie) en Jetty Heynekamp (Organisatie).
Kosten:
  • Een plek op een tweepersoonskamer:
    Hiervoor bedragen de kosten € 698 voor de gehele retraite. Hiervan is € 484 voor het verblijf en € 214 voor de organisatie- en begeleidingskosten.
  • Een eenpersoonskamer: hiervoor rekent de Noorder Poort € 21,75 per nacht extra.
  • Als in het centrum zelf geen kamers meer beschikbaar zijn dan kan gekeken worden naar overnachting op een eenvoudig logeeradres op 300 meter afstand van het centrum. Er zijn daar een- en tweepersoonskamers beschikbaar. Er zijn geen meerkosten verbonden aan het verblijf op het logeeradres.
  • Alle kosten zijn zijn inclusief 21% btw en vegetarische maaltijden. Dekbedden, kussens, beddengoed en handdoeken worden verstrekt door het centrum (of het logeeradres).
Bijzonderheden: Neem voor het gemak zelf sloffen, stevige (sport)schoenen, een klokje, een omslagdoek of deken en warme, gemakkelijk zittende kledij mee.
Meer info: Meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp, info@mindfulnesstraining.nl of 0594-621807).
Zie ook www.mindfulnesstraining.nl en www.fritskoster.nl.
Opgave: Om te kunnen weten of de retraite doorgang kan vinden graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Je kunt dit online doen of het hiervoor bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en opsturen.
Je opgave is pas geldig na het overmaken van een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Dec  retraite’. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het restbedrag dan worden overgemaakt.
Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf op de Noorder Poort.

ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER
Ik wens mee te doen aan de Vipassana meditatieretraite van za 15 – zo 23 december 2018.
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’
Voornaam en achternaam:
M / V ManVrouw
Geboortedatum:
Indien van toepassing:bedrijfsnaam:
Telefoon:
Adres (straat en huisnummer):
Woonplaats: (postcode en stad):
E-mailadres:
Beroep/dagbesteding:
Meditatie-ervaring: methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):
Eventueel dieet - (alleen op medische indicatie, graag een beschrijving invoegen)
Kosten (incl. 21% btw):
Opmerkingen:
Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:
Datum:
 

N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

N.B. Je aanmelding is pas geldig als de aanbetaling van € 150 is geregeld. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.